Menneskerettighetsutvalget (MRU)

Blå og grønn sommerfugl

Menneskerettighetsutvalget skal arbeide for at menneskerettigheter, slik de fremkommer i internasjonale menneskerettighetskonvensjoner, får innpass i psykologisk kunnskap og virksomhet.

Share |
Developed by Aplia and ABC Data - Powered by eZ Publish - About cookies

This site uses cookies. Read more about cookies here. Do not show this message again.