Klinisk helsepsykologi

Fagutvalg i klinisk helsepsykologi skal

1) Bidra til å forankre og løfte fagfeltet klinisk helsepsykologi ved å: 

 • Komme med innspill til sekretariatet vedrørende samarbeid med brukerorganisasjonene
 • Bidra til å utbre den nasjonale alliansen for helsepsykologi i somatikken
 • Bidra til at barn og unge, og deres familier, får psykologisk hjelp til å mestre sin livssituasjon ved alvorlig og/eller kronisk somatisk sykdom.
 • Komme med innspill til sekretariatet med hensyn til påvirkningsarbeid – for å tilrettelegge for flere praksisplasser (mulighet for å få innpass og kostnadseffektivt for HF-ene) også «løfte frem» allerede eksisterende plasser som eksempel.
 • Komme med innspill til sekretariatet til hvordan en kan skape flere konkret plasserte arbeidsplasser.
 • Komme med innspill til sekretariatet om profilering av helsepsykologi i media
 • Komme med innspill til sekretariatet til dialog med helsemyndigheter
 • Bidra til å spre fagkunnskap – eksempelvis gjennom faktaark, «gode eksempler», media, artikler, psykologfaglige innspill til konferansen, blogginnlegg og FB.
 • Bidra til å styrke nettverk/kontaktflate for psykologer på fagfeltet.

2) Bidra i det videre arbeidet med det valgfrie programmet (jfr. mandat for spesialistutvalget/fagutvalg)

 • Fagutvalgene utarbeider forslag til utfyllende bestemmelser med definisjon, samt målbeskrivelse med læringsmål og innhold i de valgfrie programmene.
 • Sakene behandles i spesialitetsrådet før vedtak i sentralstyret.
 • Fagutvalgene for spesialitetene vurderer hvilke valgfrie program som kan godkjennes til egen spesialitet.
 • Utvalget skal ha et kultur- og kjønnsperspektiv i sin virksomhet og det skal rapporteres i beretningene hvordan dette er ivaretatt.
 • Det er sentralstyret som beslutter og godkjenner opprettelse av valgfrie program i spesialitetene – og da etter at forslaget er vurdert både i fagutvalg og i spesialitetsrådet.
 • Avgjørelser i utvalgsmøter fattes med simpelt flertall. Ved eventuell stemmelikhet er leders stemmegivning utslagsgivende. Utvalget er beslutningsdyktig når 2/3 av medlemmene er til stede.

Medlemmer av fagutvalget klinisk helsepsykologi:

Borrik Schjødt, leder

Nina Lang, nestleder

Arnstein Finset 

Linn Breen Herner

Helene Høye

Turid Nygaard Dager

Tone Hansen

Kristi Marjala

Developed by Aplia and ABC Data - Powered by eZ Publish - Om informasjonskapsler

Dette nettstedet bruker informasjonskapsler. Les mer om informasjonskapsler her. Ikke vis denne meldingen igjen.