Hopp til hovedinnhold

Fagutvalgene

Fagutvalgene oppnevnes av sentralstyret. Sentralstyret oppnevner også leder og nestleder for hvert fagutvalg. Ikke-spesialister bør alltid være representert i utvalget. Sentralstyret vedtar utvalgenes mandat.

Hva gjør utvalgene?

 • Utarbeider forslag til utfyllende bestemmelser med definisjon som legges frem for sentralstyret for vedtak.  
 • Utarbeider målbeskrivelser med læringsmål og innhold i de obligatoriske programmene. 
 • Utarbeider målbeskrivelse med læringsmål og innhold i de valgfrie programmene. 
 • Fagutvalgene kan gi innspill til sekretariatet og politisk ledelse i fagpolitiske saker. Denne delen av mandatet ivaretas i den grad fagutvalgene har kapasitet til det utover å forvalte spesialistutdanningen.

Sakene behandles i spesialitetsrådet før vedtak i sentralstyret. Fagutvalgene skal ha et kultur- og kjønnsperspektiv i sin virksomhet, og det skal rapporteres i beretningene hvordan dette er ivaretatt.

Avgjørelser i utvalgsmøter fattes med simpelt flertall. Ved eventuell stemmelikhet er leders stemmegivning utslagsgivende. Utvalget er beslutningsdyktig når 2/3 av medlemmene er til stede.

Medlemmer

 • Anette Høy Dye (leder)
 • Christian Logenius 
 • Linda Vaagan
 • Stein Aage Henriksen
 • Thomas Tobro Wøien
 • Ruth-Laila Sivertsen 
 • Valeria Markova

Medlemmer

 • Kjersti Hamre Lotsberg (leder)
 • Torleif Storaas
 • Øystein Berg Winsnes
 • Miriam Ryssdal
 • Ida Atalie Falck
 • Fredrik Cappelen
 • Suzan Tsegai

Medlemmer

 • Cecilie Gaustad (leder)
 • Mette Müller
 • Lars Petter Lopez- Røed
 • Maren Sofie Tingvoll
 • Monica Flage
 • Elisabeth Fjeldheim Evje
 • Ida Bjørk
 • Nina Bergmann

Medlemmer

 • Trine Eikrem (leder)
 • Ann Elin Ørland Jønsson
 • Gina Hægland
 • Rune Flaaten Bjørk
 • Ane Sels-Agersten
 • Dagfinn Mørkrid Thøgersen
 • Åsne Haugsbakk Talåsen

Utvalget utarbeider forslag til utfyllende bestemmelser for skriftlig arbeid, veiledning og vedlikehold.

Medlemmer

 • Johan Siqveland (leder)
 • Inger Johanne Storesund 
 • Geir Skauli
 • Tor Erik Befring
 • Hilde Pentzen
 • Jane Kjøterøe 
 • Geir Løkling

Medlemmer

 • Tonje Elgsås (leder)
 • Arvid Nikolai Kildahl
 • Ingfrid Oppistov Lien
 • Oddrun Vermeer
 • Eirik Inge Nordmark

Medlemmer

 • Borrik Schjødt (leder)
 • Linn Breen Herner 
 • Helene Høye
 • Turid Nygaard Dager
 • Daniel Løke
 • Torun Vatne
 • Svein Bergvik
 • Marie Henriette Singdahlsen

Vi har ansvar for kvaliteten i spesialistutdanningen for spesialiteten i klinisk nevropsykologi, sammen med foreningens kurs- og utdanningsavdeling. Våre medlemmer leder foreningens spesialistkurs og sørger for det faglige innholdet i kursene.

Fagutvalget vurder det skriftlige arbeidet som hører til spesialiteten tilfredsstiller kravene etter regelverket og gir råd om hva som må endres dersom oppgaven ikke fullt ut tilfredsstiller kravene. Fagutvalget vurderer også hvorvidt søknader om spesialistgodkjenning fyller kravene som beskrevet i regelverket.

Medlemmer

 • Rune Raudeberg (leder)
 • Heine Hagenberg (nestleder)
 • Rita Rigmor Skavhellen
 • Ramune Grambaite
 • Anne Elisabeth Brandt
 • Marta Gorecka
 • Anette Holth Skogan
 • Håvard Sørlie

Medlemmer

 • Rudi Myrvang (leder)
 • Christer Mortensen 
 • Kristine Kjellsen
 • Gro Merete Grønvold Eilertsen 
 • Audun B. Petersen
 • Espen Nicolaisen
 • Elisabeth Østrem

Medlemmer

 • Ingunn Aanderaa Opsahl (leder)
 • Jan Edvard Hageselle
 • Inger Wangen
 • Andreas Ekeberg
 • Vidar Ekroll
 • Kjersti Nilsen Fredheim

Medlemmer

 • Eva Karin Løvaas (leder)
 • Eva Brekke
 • Anders Dovran
 • Tordis Stokke
 • Aud Reidun Rørvik
 • Elise Constance Fodstad
 • Birgitte Lindøe
 • Linn Nygård

Medlemmer

 • Kjersti Hildonen (leder)
 • Fredrik Hansen 
 • Andrea Kanavin Gryte
 • Kristin Andreassen Eide
 • Thea Kongsrud Skard
 • Ingvild Rasmussen
 • Håkon Fredhammer
 • Lene Sommerseth Hansen

Medlemmer

 • Ivar Elvik (leder)
 • Arne Thomas Lundqvist
 • Even Rognan
 • Siri Eliassen
 • Lars Fossum
 • Liv Engvik
 • Lene Mydland Rasmussen