Fagutvalgene

Fagutvalget utarbeider forslag til utfyllende bestemmelser med definisjon og målbeskrivelse, samt utarbeider innhold i fordypningskursene. 

Fagutvalgene oppnevnes av sentralstyret. Sentralstyret oppnevner leder og nestleder for hvert fagutvalg. Ikke-spesialister bør være representert i utvalget. Sentralstyret vedtar mandat for utvalget.

Fagutvalgene utarbeider forslag til utfyllende bestemmelser med definisjon, samt målbeskrivelse med læringsmål og innhold i de valgfrie programmene.

Sakene behandles i spesialitetsrådet før vedtak i sentralstyret.

Fagutvalgene skal ha et kultur- og kjønnsperspektiv i sin virksomhet og det skal rapporteres i beretningene hvordan dette er ivaretatt.

Avgjørelser i utvalgsmøter fattes med simpelt flertall. Ved eventuell stemmelikhet er leders stemmegivning utslagsgivende. Utvalget er beslutningsdyktig når 2/3 av medlemmene er til stede.

Developed by Aplia and ABC Data - Powered by eZ Publish - Om informasjonskapsler

Dette nettstedet bruker informasjonskapsler. Les mer om informasjonskapsler her. Ikke vis denne meldingen igjen.