Hopp til hovedinnhold

Bjørn Christiansens minnepris

Minneprisen deles ut hvert år som en anerkjennelse for et betydningsfullt faglig bidrag i Tidsskrift for Norsk psykologforening.

I statuttene fremheves arbeider som antas å bidra til å utvikle faget, og til å gjøre psykologprofesjonen synlig på en god måte.

Det stilles strenge krav til komposisjon, språklig utforming og faglig stringens.

Les mer om prisen og prisvinnere gjennom tidene her

Tidligere vinnere

2022: June Lystad, Eline Borger Rognli, Ellen Ånestad Moen, Øystein Spjelkavik og Hanne Lorimer Aamodt for artikkelen «Arbeidsrettet behandling ved alvorlig psykisk lidelse i spesialisthelsetjenesten».

Les om vinnerne: Får pris for artikkel om individuell jobbstøtte

2021: Siri S. Helland, Kristian Rongstad, John Kjøbli, Anneli Mellblom og Agathe Backer-Grøndahl for artikkelen «Psykologer i kommunen: En kartlegging av tjenester for barn og unge med psykiske vansker».

Les om vinnerne: Hedret for artikkel om kommunepsykologer

2020: Janne Øen Hansen, Tonje Ada Brandser og Jens C. Thimm for artikkelen «Behandling av komplisert sorg – en systematisk oversikt og metaanalyse av randomiserte kontrollerte studier».

Les om vinnerne: Sorgen som er kommet for å bli

2019: Sandra Ekelund Eidhammer, Håkon Larsen Jahr, Ines Blix og Tine Jensen for artikkelen «Traumefokusert kognitiv atferdsterapi for barn og ungdom med PTSD og kompleks PTSD».

Les om vinnerne: Minnepris for klinikknær forskning

2018: Kristoffer Høiland for fagessayet «The Good Lives Model i behandling av personer dømt for seksuallovbrudd».

Les om vinneren: Kunnskapsbasert, tross alt

2017: Marit Råbu og Hanne Haavinds «‘Hvor langt kom vi?’ Felles utforskning av bedring i siste fase av psykoterapi» og Tomas Formo Langkaas, Sverre  Urnes Johnsen, Kjersti Stenshorne, Cecilie Collin-Tiller og KariAnne R. Vrabel for bidraget «Klinisk signifikans i praksis».

Les om vinnerne: Endringseffekt

2016: Hallvard Føllesdal for artikkelen «Er emosjonell intelligens viktig i arbeidslivet?»

Les om vinneren.

2015: Knut-Petter Sætre Langlo og Ragna Erdal-Aase for artikkelen «Testing av tegnspråklig døve med California Verbal Learning Test-II».

Les om vinnerne: Vil ha likeverdige helsetjenester til døve

2014: Aina Olsvold for artikkelen «‘ Jeg er som vanlig’ – Barns fortellinger om ADHD ».

Les om vinneren.