Hopp til hovedinnhold

Årets doktorgrad

Prisen for årets doktorgrad deles ut årlig på Psykologikongressen.

Statutter for prisen

  • Årets doktorgrad tildeles en kandidat som gjennom sitt doktorgradsarbeid har gitt et vesentlig bidrag til psykologisk fagkunnskap.  
  • Prisen tildeles en person som disputerte ved en norsk akademisk institusjon kalenderåret før kongressen.   
  • Årets doktorgrad deles årlig ut på Psykologikongressen, arrangert av Psykologforeningen. 
  • De akademiske institusjonene nominerer inntil to kandidater hver innen 1. februar. Nomineringen må begrunnes i henhold til statuttenes punkt 1, og sendes til Psykologforeningen. Forskningspolitisk utvalg avgjør hvem som blir tildelt prisen.

Tidligere vinnere

2023
Eirunn Skaug: «Borderline Personality Disorder Traits in Early Adulthood: Development, Causes and Predictors»

Les om vinneren: Genene våre betyr mer enn vi har trodd

2022
Jonas Falch-Madsen: «Insomnia in childhood and adolescence – prevalence, persistence, and predictors»

Les om vinneren: Helsevesenet overser søvnvansker hos barn

2021
Turi Reiten Finserås: «Assessment, reward characteristics and parental mediation of Internet Gaming Disorder»

Les om vinneren: Diagnostiserte spillavhengighet, fant kjønns­forskjeller

2020 
Eivor Fredriksen: «Depressive symptoms in the transition to parenthood: Patterns, processes and child outcomes»

Les om vinneren: Fødsels­depresjon kan smitte over på far

2019
Kristin Østlie: «Listening to suicidal patients in psychotherapy: How therapeutic relationships may expand patients’ prospects for living their lives»

Les om vinneren: Hevder nasjonale standarder strider mot god behandling

2018
Beate Wold Hygen: «Individuelle forskjeller i barns sosiale utvikling. En gen-miljø studie»

Les om vinneren: Genforskerens etiske dilemmaer

2017
Kjell Tore Hovik: «Executive control of cognition, emotion behavior in children with Tourette’s Syndrome – A two-year follow-up study»

Les om vinneren: Barn med Tourettes trenger hjelp mot angst og depresjon

2016
Joar Øveraas Halvorsen: «Prediktorer og effekt av psykologisk behandling for psykologiske følgetilstander etter tortur»

Les om vinneren: Å overleve tortur