Hopp til hovedinnhold

Reiseregning

Reiseregning

Reiseregning sendes innen en måned etter reisens slutt. Reiser på virksomhetens regning skal utføres på rimeligste alternativ.  

Satser, kvitteringer og kostgodtgjørelse

 • Kvitteringer på buss/båt/tog etc. er kun påkrevd hvis det er benyttet billett utover ordinær billettpris. 
 • Reise med egen bil dekkes tilsvarende billigste reisemåte med offentlig kommunikasjon.
 • Hvis offentlig kommunikasjon er uegnet, kan bil benyttes og godtgjøres etter statens skattefrie satser.
 • Hotell dekkes etter regning, for rimeligste tilgjengelige alternativ.
 • Kostgodtgjørelse tilstås etter statens trekkfrie satser på reiser utover 6 timer. Måltider betalt av møtevert/arbeidsgiver kommer til fratrekk fra aktuell sats.
  Måltidsfradrag 20% for frokost, 30% for lunsj og 50% for middag.

Vi ber alle bestille flybilletter og hotell selv, og om å gjøre reisen så rimelig som mulig. 


Godtgjøring for tapt arbeidsfortjeneste

 • For medlemmer med verv i Psykologforeningen som arbeider som selvstendig praktiserende, betales det tapt arbeidsfortjeneste for møter som holdes i arbeidstiden. Fra og med 1. juli 2023 benyttes en timesats på kr. 900,- med maksimalt 8 timer pr. døgn. Krav om tapt arbeidsfortjeneste skal sendes som faktura med påført organisasjonsnummer.
 • Honorar utbetales tre ganger per måned.
 • Reiseutlegg for kursledere:
  Utlegg leveres via reiseutleggsskjemaet og signeres før innsending.


Reise- og utleggsskjema / faktura per e-post

For å få dekket utlegg, må reiseregningen signeres og sendes (Norsk psykologforening) innen en måned etter reisens slutt.

 • Reise- og utleggsblankett kan lastes ned her: LAST NED SKJEMAET
 • Påse at signert reise- og utleggsblankett ligger som side 1.
 • Reise- og utleggsblankett sendes i pdf-format til faktura@psykologforeningen.no

Lær hvordan du fyller ut, signerer og sender PDF-er fra hvilken som helst enhet.

Tips! Vi anbefaler appen Genius Scan – med denne kan du enkelt scanne og eksportere dokumenter til PDF-filer, samle alt i én fil og sende filen på e-post.

Reise- og utleggsrefusjon på Min side (under testing)

Nyhet! Nå kan du levere utleggene dine via «Min side»