Hopp til hovedinnhold

Spesialitetsrådet

Vi er rådgivende organ for sentralstyret og koordinerer og innstiller saker fra fagutvalgene til sentralstyret.

Medlemmer

 • Arnhild Lauveng, visepresident og leder
 • Anette Høy Dye, FU Arbeidspsykologi
 • Kjersti Hamre Lotberg, FU Barne- og ungdomspsykologi
 • Cecilie Gaustad, FU Eldrepsykologi
 • Trine Eikrem, FU Familiepsykololgi
 • Tonje Elgsås, FU Habiliteringspsykologi
 • Borrik Schjødt, FU Klinisk helsepsykologi
 • Rune Raudeberg, FU Nevropsykologi
 • Rudi Myrvang, FU Organisasjonspsykologi
 • Ingunn Aanderaa Opsahl (psykodynamisk), FU Psykoterapi
 • Eva Karin Løvaas, FU Rus- og avhengighetspsykologi
 • Andrea Kanavin Grythe, FU Samfunn- og allmennpsykologi
 • Ivar Elvik, FU Voksenpsykololgi
 • Johan Siqveland, FU Felleselementene

Alle medlemmer er fagutvalgsledere.


Rådet oppnevnes av sentralstyret. De oppnevner leder og nestleder for rådet. Sentralstyret vedtar vårt mandat.

Vi er saksforberedende organ for sentralstyret i saker som har med helheten og de prinsipielle sider ved spesialistutdanningen å gjøre. Spesialitetsrådet er rådgivende organ for sentralstyret og koordinerer og innstiller i saker fra fagutvalgene til sentralstyret. 

Vi er også en arena for drøfting av faglige saker der det er behov for overordnede og prinsipielle innspill. 

Avgjørelser i spesialitetsrådet fattes med simpelt flertall. Ved eventuell stemmelikhet er leders stemmegivning utslagsgivende. Rådet er beslutningsdyktig når 2/3 av medlemmene er til stede.