Hopp til hovedinnhold

Psykologfaglig nettverk for seksualitets- og kjønnsmangfold

Vi skal øke kunnskapen om LHBT, dele kunnskap og erfaring om LHBT-spørsmål, kjønnsmangfold, sexologi og feminisme.

Arbeidsutvalget

  • Silje-Håvard Bolstad
  • Reidar Schei Jessen
  • Sidsel Fjelltun
  • Dag Holte
  • Karete Jacobsen Meland

Vi ble etablert i 2015 etter initiativ fra Psykologforeningen. Siden da har vi gjennomført en rekke nettverksmøter og arrangementer i Oslo og Bergen. Vi har også arrangert paroler i Pride-paraden i Oslo og andre byer, med mange deltagere bak psykologforeningens regnbuefargede logo.

Mandat

Nettverket skal øke kunnskapen om LHBT og fremme en normkritisk holdning til psykologifaget i Norge. Nettverket vil også skape en arena for å dele kunnskap og erfaring om LHBT-spørsmål, kjønnsmangfold, sexologi og feminisme. Nettverket vil bidra til at alle klienter, pasienter og kolleger møtes likeverdig og uavhengig av seksuell orientering, kjønnsidentitet og kjønnsuttrykk. Nettverket kan være en politisk kraft for å forbedre psykisk helse og levekår, og gi tilgang til likeverdig helsehjelp for alle.


Nettverkets e-postliste har 220 medlemmer fra hele landet.

For å bli medlem og motta e-post med informasjon og møteinnkallinger, send en e-post til  seksualitet.og.kjonn@gmail.com


Master- og hovedoppgaver i psykologi ved norske universiteter med tema innen seksualitets- og kjønnsmangfold

Anderssen, Norman. (1986). Homofile menn: Kategorisering og identitet.  Hovedoppgave, Universitetet i Bergen.

Andreassen, Kine Kjelstrup. (2012). Eksplisitte og implisitte holdninger mot homofile og lesbiske.  Masteroppgave, Universitetet i Tromsø.

Andreassen, Kristin. (2009). Psykologiske utfall hos barn med lesbiske foreldre. En litteraturgjennomgang fra år 2000 til 2008. Hovedoppgave, Universitetet i Bergen.

Benum, Vår, & Johansen, Vigdis. (1990).  Hvor synlig er klientens virkelighet? Om lesbiske kvinners møte med hjelpeapparatet i et minoritetsgruppeperspektiv. Hovedoppgave, Universitetet i Oslo.

Bergendahl, Ingrid Gjulem. (2016).  Reaksjoner på utroskap blant seksuelle minoriteter i Norge.  Masteroppgave, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet.

Bollestad, Mona Nedregotten. (2014). Homofiles opplevelse av medias påvirkning på eget kjærlighetsliv. Hovedoppgave, Universitetet i Oslo.

Bolstad, Silje-Håvard. (2012). Transpersoners forhold til ”å passere”. En kvalitativ intervjustudie. Hovedoppgave, Universitetet i Tromsø.

Buer, Liliana. (2010). Seksuell orientering og kroppsbilde hos kvinner : en longitudinell studie. Masteroppgave, Universitetet i Oslo.

Dønåsen, Ingrid. (2014).  Atypical Sex Development: Perspectives of Laypeople. Masteroppgave, Universitetet i Oslo.

Engum, Tove-Beate. (2011). Sjekkeskript for homofile og lesbiske : med internett som datingarena. Masteroppgave, Universitetet i Tromsø.

Flatnes, Kristine. (2018).  ”Jeg er ganske mye mer enn bare det at jeg ikke identifiserer meg som mann eller kvinne”. En kvalitativ undersøkelse av opplevelsen av å ha en ikke-binær kjønnsidentitet.  Masteroppgave, Universitetet i Oslo.

Guttulsrud, Lene. (2012). ”Jeg vil liksom være hetro…” En studie av ungdoms forståelse av sin seksualitet og seksuelle legning. Hovedoppgave, Universitetet i Oslo.

Hansen, Martin Rosmo. (2012). Noe å snakke om? : - En tematisk analyse av intervju med psykologer om ungdom, seksuell identitet og psykisk helse.  Hovedoppgave, Universitetet i Oslo.

Heidahl, Camilla. (2004). Homofili. Utfordringer i det terapeutiske rom . Hovedoppgave, Universitetet i Oslo.

Henriksen, Christine. (2014). Hva kan blogger lære psykologer om kjønnsidentitetstematikk? En kvalitativ internettstudie. Hovedoppgave, Universitetet i Oslo.

Hersoug, Randi Meidell-Haugland. (1998). En studie av psykososiale bakgrunnsvariabler hos transseksuelle . Hovedoppgave, Universitetet i Oslo.

Heyerdal, Benedicte Miriam. (1992). Barn av lesbiske mødre. En gjennomgang av forskning . Hovedoppgave, Universitetet i Bergen.

Holst, Inga Marie, & Norum, Liv. (2013). Å̊ være homo var jo helt utenkelig : En kvalitativ undersøkelse om oppveksten til menn som har forgrepet seg på gutter og som senere har utviklet en homofil identitet gjennom terapi. Hovedoppgave, Universitetet i Oslo.

Holte, Dag. (1990).  Psykologiske reaksjoner hos personer med HIV og AIDS : begrensinger og muligheter i psykologisk kriseteori : en litteraturstudie. Hovedoppgave, Universitetet i Bergen.

Holthe-Berg, Hilde. (2012). "normalisere det... ved å ikke snakke om det" : Om kjønn, seksualitet og identitet i terapeutiske interaksjoner. Hovedoppgave, Universitetet i Oslo.

Hveding, Ellen Margrethe. (2010). Tankekvernen stopper : livsvansker og fremtidstro knyttet til kjønnsbekreftende behandling. Masteroppgave, Universitetet i Oslo.

Høibråten, Audrey Charlotte Chisholm. (2018).  Dobbel dose annerledes. En kvalitativ studie av unge skeive med etnisk minoritetsbakgrunn i Oslo.  Masteroppgave, Universitetet i Oslo.

Isaksen, Kim. (2009). Kroppsbilde og seksuell identitet hos menn : en longitudinell studie. Masteroppgave, Universitetet i Oslo.

Idsø, Cathrine.(2003). Vi er bedre utrustet enn mange andre. En kvalitativ undersøkelse om homofile familier i relasjon til resten av samfunnet . Hovedoppgave, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet.

Jessen, Reidar Schei. (2016). Balancing in the margins of gender: How clinical psychologists relate to puberty suppression when working with gender variant youth. Hovedoppgave, Universitetet i Oslo.

Johansen, Hanne Nielsen (2013).  Normal, men annerledes? Forståelser og håndtering av kropp og kjønn blant foreldre med sønner med Klinefelter syndrom.  Masteroppgave, Universitetet i Oslo.

Krogsæter, Silje Marie. (2015). Hen - et politisk pronomen. En diskursanalyse av kjønnsnøytralt personlig pronomen i norsk. Masteroppgave, Universitetet i Bergen.

Lazareva, Luba. (2013). Å forstå psykososiale utfall: hva vet vi om livskvalitet hos kvinner med medfødt adrenal hyperplasi (CAH).  Hovedoppgave, Universitetet i Oslo.

Lindblom, Karoline Gangsø. (2017).  Barn og ungdom fra planlagte lesbiske og homofile familier. En litteraturgjennomgang av studier fra år 2010 til 2017. Hovedoppgave, Universitetet i Bergen.

Loe, Martin Sedolfsen. (2009). Sex og kjærlighetsrelaterte aktiviteter på internett : forskjeller mellom skeive og streite brukere. Hovedoppgave, Universitetet i Tromsø.

Moen, Hans. (1993). Transseksualitet. En analyse av kvalitative, begrepsmessige og behandlingsmessige aspekter . Hovedoppgave, Universitetet i Oslo

Offerdal, Asle. (1995).  Selvmord og selvmordsforsøk blant unge homofile menn : forekomst sett i lys av homonegativisme og identitetsutvikling : et litteraturstudium. Hovedoppgave, Universitetet i Bergen.

Ohnstad, Anbjørg. (1984). Ekte(venn)skap. En studie av relasjoner mellom lesbiske samboere . Hovedoppgave, Universitetet i Oslo.

Ozalbo, Vivian Mari. (2011). Effeminate boys and masculine girls : How do Norwegian teachers talk about gender variance in children?  Hovedoppgave, Universitetet i Oslo.

Prell, Emilie. (2017). Minoritetsstress og sosial tilhørighet blant lesbiske og bifile kvinner i Norge. En kvantitativ studie om sammenhengen mellom seksuell orientering og psykisk helse blant lesbiske og bifile kvinner. Masteroppgave, Universitetet i Oslo.

Prøitz, Aase. (1997). "Når det gode i meg ikke skal være godt....". Selvbilde og mestring hos lesbiske i kristne miljøer . Hovedoppgave, Universitetet i Oslo.

Sandbakken, Ella Marie. (2019).  «Du får liksom beskjed om at kjærlighet er mellom to stykker»: En kvalitativ undersøkelse av hvordan det er å leve i polyrelasjoner i en mononormativ kultur.  

Skjelgård, Jostein. (2014). Mobbing av feminine gutter og maskuline jenter i ungdomsskolen. En kvalitativ studie om læreres perspektiver på omfang og tiltak. Hovedoppgave, Universitetet i Oslo.

Stene, Ingvild Mellum. (2015). Hva betyr det å være XY-kvinne? En tematisk analyse av XY-kvinners publiseringer på nett. Hovedoppgave, Universitetet i Oslo.

Wedeld, Elisabeth. (2000).  Forpliktelse i parforhold mellom kvinner. Hovedoppgave, Universitetet i Bergen.

Doktorgradsavhandlinger i psykologi ved norske universiteter med tema innen seksualitets- og kjønnsmangfold

Ohnstad, Anbjørg. (2009). Lesbiske identiteter - skeive bevegelser. Doktogradsavhandling, Universitetet i Oslo.

Slåtten, Hilde. (2016).  Gay-related name-calling among young adolescents. Exploring the importance of the context. Doktorgradsavhandling, Universitetet i Bergen.

Tips oss!

Kjenner du til flere slike publikasjoner? Send en e-post til  siljehavard@gmail.com  med tittel, årstall og forfatter, eller helst en internettlenke.