Hopp til hovedinnhold

Klimautvalget

Opprettelsen av dette utvalget bygger på en anerkjennelse av at global oppvarming utgjør en av de største truslene mot fysisk og psykisk helse i verden.

Medlemmer

 • Leder: Tuva Bræin (Akershus), leder 
 • Erik Nakkerud (Akershus) 
 • Sigmund Elgarøy (Finnmark)
 • Bjørn Z. Ekelund (Vestfold)
 • Thomas Otterdal (student NTNU) 
 • Lina Søreide Slåttå (Rogaland)
 • Tina Marianne Pulk (Finnmark)

Overordnet vil vi arbeide for å øke bevissthet og refleksjon rundt den pågående klima- og miljøkrisen, og dens konsekvenser for mental helse og velvære. Vi vil også bidra til arbeidet med nødvendige og gjennomgripende endringer i samfunnet gjennom bruk av psykologifaget og psykologer.

Klimautvalget jobber for å

 • belyse umiddelbare og langsiktige psykiske helsekonsekvenser av nåværende og framtidige endringer i livsgrunnlag, som følge av klimaendringene.
 • konkret og målrettet å redusere foreningens egne utslipp.
 • sikre at foreningen har et nyansert og forskningsbasert kunnskapsgrunnlag om det gjensidige forholdet mellom menneskeskapte klimaendringer og psykologien.
 • aktivt utfordre og bistå beslutningstakere til å gjennomføre nødvendige endringer i politikk og samfunn.
 • gjøre seg gjeldende i den pågående diskurs rundt menneskeskapte klimaendringer.
 • samarbeide med andre aktører som arbeider for det samme, både nasjonalt og internasjonalt.

Er du interessert i klima og natur og lurer på hvordan du kan engasjere deg? Vi har samlet ressurser for både studenter og andre som vil gjøre en forskjell.

Vi samler også anbefalt lesning om klimapsykologi på nett. Se mer og les her!