Hopp til hovedinnhold

Forskningspolitisk utvalg

Vi (FPU) utreder saker som ligger innenfor vårt område og kommer med tilrådninger både med hensyn til prinsipielle synsmåter og konkrete tiltak.

Medlemmer

  • Jens Thimm
  • Ragne G.H. Gjengedal
  • Klara Øverland
  • Joar Halvorsen
  • Kristin Martinsen
  • Regina Skar-Fröding

Vi er et konsultativt utvalg under sentralstyret. Vi utreder saker som ligger innenfor utvalgets område og kommer med tilrådninger både med hensyn til prinsipielle synsmåter og konkrete tiltak. Vi skal selv ta initiativ til å bringe saker fram for sentralstyret som er av forskningspolitisk betydning for foreningen.

Vi skal fremme forslag av forskningspolitisk karakter til Psykologforeningens handlingsprogram og sikre at Psykologforeningen er à jour med hensyn til informasjon av forskningspolitisk betydning.