Hopp til hovedinnhold

Foreningen for interkulturell psykologi

Vi retter oss mot psykologer som arbeider med problemstillinger som berører minoritetsgrupper som identifiserer seg eller assosieres med en annen språklig og kulturell bakgrunn enn majoritetskulturen.

Vi arrangerer to medlemsmøter i året, både for å få faglig stimulans og å holde kontakt med andre i fagfeltet. Vi holder også en årlig generalforsamling.

Medlemmer

 • Jessica Harnischfeger (leder)
 • Shanti Sachane Gylseth (nestleder)
 • Vivian Ngo (kasserer)
 • Juliane Monstad
 • Hildegunn Seip
 • Grace Tabea Tenga
 • Lina Filippa Mallaug
 • Anders Løkkeberg
 • Szymon Rozycki

Foreningen ble stiftet i 2007.

Vi jobber for å:

 • skape et faglig stimulerende miljø og nettverk for medlemmer
 • øke interessen og kunnskapen for fagfeltet blant psykologer
 • bidra til å utvikle psykologtjenester som er sensitive overfor minoritetgruppers særlige behov og interesser
 • bedre tilgjengelighet til psykologtjenester for minoritetsgrupper
 • arbeide for at kunnskap om interkulturell psykologi inngår i psykologutdannelsen samt i etter-/videreutdanning
 • påpeke, utfordre og motarbeide rasisme og diskriminering i behandling, vurdering, rådgivning, undervisning og forskning
 • engasjere seg i samfunnsmessige forhold for å fremme et multikulturelt samfunn basert på likeverd
 • forbedre formidling og kommunikasjon mellom psykologer og med andre faggrupper iht. disse problemstillingene både i Norge og internasjonalt