Hopp til hovedinnhold

Foreningen for interkulturell psykologi

Vi er en forening for alle som er opptatt av at en mangfoldig befolkning blir møtt med likeverdet den har krav på.

Foreningen har et bredt spekter av aktiviteter. Vi jobber med fagpolitikk, holder medlemsarrangementer og skriver og underviser om mangfoldsforståelse og -ydmykhet.

Vi jobber for å forebygge diskriminering i psykologers yrkesutøvelse. Medlemmene våre er overveiende psykologer, men det er mulig å bli tilsluttet medlem fra andre profesjoner også.

Styret:

 • Jessica Harnischfeger (leder)
 • Shanti Sachane Gylseth (nestleder)
 • Vivian Ngo (kasserer)
 • Juliane Monstad
 • Hildegunn Seip
 • Grace Tabea Tenga
 • Lina Filippa Mallaug
 • Anders Løkkeberg
 • Szymon Rozycki

Foreningen ble stiftet i 2007.

Vi jobber for å:

 • påpeke, utfordre og motarbeide rasisme og diskriminering i behandling, vurdering, rådgivning, undervisning og forskning
 • skape et faglig stimulerende miljø og nettverk for medlemmer
 • øke interessen og kunnskapen for fagfeltet blant psykologer
 • bidra til å utvikle psykologtjenester som er sensitive overfor minoritetgruppers særlige behov og interesser
 • bedre tilgjengelighet til psykologtjenester for minoritetsgrupper
 • arbeide for at kunnskap om inkludering og mangfold (DEI) inngår i psykologutdannelsen samt i etter-/videreutdanning
 • påpeke, utfordre og motarbeide rasisme og diskriminering i behandling, vurdering, rådgivning, undervisning og forskning
 • engasjere oss i samfunnsmessige forhold for å fremme et inkluderende og mangfoldig samfunn basert på likeverd
 • forbedre formidling og kommunikasjon mellom psykologer og med andre faggrupper iht. disse problemstillingene både i Norge og internasjonalt