Hopp til hovedinnhold

Fagutvalg for rettspsykologi og sakkyndighet

Vi skal styrke Psykologforeningens arbeid innen feltet og bidra til at psykologer som arbeider innenfor rettspsykologi og sakkyndighet har oppdatert kunnskap, og yter gode faglige tjenester.

Medlemmer

 • Annika Melinder (leder)
 • Thomas Nordhagen
 • Jørgen Sundby
 • Karin Øverland
 • Catrine Bjordal Bergheim
 • Erling Inge Kvig
 • Susanne N. Johansen

Våre oppgaver er å

 • Arbeide for at psykologers sakkyndigarbeid er basert på forsknings- og evidensbaserte metoder.
 • Arbeide for at psykologers sakkyndige arbeid har gode rammebetingelser.
 • Arbeide for at det etableres gode måter å kvalitetssikre erklæringene i barne- og erstatningssaker.
 • Ta initiativ til å igangsette undersøkelser og utredningsarbeid som leder fram til forslag om nye tiltak (lover, forskrifter, veiledere etc.) som kan forbedre psykologers arbeid i rettssystemet og rettssystemets bruk av psykologers kompetanse.
 • Være pådriver for nødvendige utdanningstilbud i disse fagområdene på universitetene, internt i foreningens ulike utdanningsprogram og i samarbeid med andre.
 • Bidra til styrking av sakkyndigrollen i Norden.

Bruk av video og lagring av dokumenter