Hopp til hovedinnhold

Kjernekompetanser i psykologi 

Psykologforeningen har i en årrekke vært involvert i et internasjonalt utviklingsprosjekt med mål om å definere kjernekompetanser for psykologer.

Prosjektet har fått navnet «The International Declaration on Core Competences in Professional Psychology» (IPCP).

Sverre Nielsen fra Norsk psykologforening ledet en arbeidsgruppe med representanter fra alle verdensdeler. Arbeidet resulterte i en internasjonal erklæring om kjernekompetanser i profesjonell psykologi.

Erklæringen er støttet av de to største internasjonale psykologiorganisasjonene: International Association of Applied Psychology (IAAP) og International Union of Psychological Science (IUPsyS).

Erklæringen har hatt stor påvirkning på utvikling av psykologutdanningene i en rekke land, spesielt i Sør-Amerika og Asia.

Les mer om prosjektet og kjernekompetansene