Hopp til hovedinnhold

Innsatsstyrt finansiering

illustrasjon_pilkast

Vi jobber for et helsevesen som først og fremst er hjelpsomt, ikke lønnsomt.

Finansiering av psykisk helsevern

Psykologforening har tatt initiativ til en kartlegging av erfaringer med innsatsstyrt finansiering (ISF), og hvordan modellen påvirker pasienttilbudet, prioritering og den enkelte behandler. 

I dag benyttes ulike modeller for å finansiere helsetjenester, herunder basisbevilgning, aktivitetsbasert finansering og resultatbasert finansiering og ulike kombinasjoner av disse.

Innsatsstyrt finansiering (ISF) er en variant av aktivitetsbasert finansiering, og ble innført i psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB) i 2017, men med en lavere finansieringsandel enn i somatikken.

Les våre siste saker om innsatsstyrt finansiering

Utredning av finansieringsmodeller

Dagens måte å finansiere sykehus på fungerer ikke. Psykologforeningen er bekymret for at psykisk helse taper når man tvinges til å kutte kostnader ved byggingen av nye sykehus.

På oppdrag fra Akademikerne har Agenda Kaupang gjennomgått sykehusene som er bygget etter helseforetaksreformen i 2002. Rapporten viser at de gjennomgående bygges for små.