Hopp til hovedinnhold

Fond til videre- og etterutdanning

Visste du at vi hvert år deler ut stipend til psykologer som utdanner seg i klinisk psykologi og psykoterapi?

Tildeling for 2024

Utover vanlige tildelinger ønsker Fondsstyret i år også å gi midler til skriving av artikler/essay om utfordringer i privatpraksis med tanke på publisering.

Hvis du taper arbeidsfortjeneste dekkes dette bare til artikkelskriving for publisering. Slik er det fordi fondets formål er å høyne det faglige kunnskapsnivået i klinisk psykologi og psykoterapi.

Prosjektbeskrivelse eller annen relevant dokumentasjon må inkluderes i søknaden. Fristen for å søke gikk ut 1. oktober.

 • Videre- og etterutdanning i klinisk psykologi og psykoterapi.
 • Styrking av veilederkompetanse i klinisk psykologi og psykoterapi.
 • Formål som har sammenheng med etterutdanning av spesialister i klinisk psykologi.
 • Kan gi hel eller delvis dekning av kurs- og reiseutgifter og andre utgifter i forbindelse med videre- og etterutdanning i klinisk psykologi og psykoterapi.
 • Kan gi midler til vitenskapelig forskning og til utarbeiding av skriftlige arbeider og publikasjoner i klinisk psykologi og psykoterapi.

 • Fondets midler kan søkes av eller til psykologer i videreutdanning i klinisk psykologi og spesialister i klinisk psykologi.
 • Fondet skal ved tildelingen prioritere søknader fra privatpraktiserende spesialister i klinisk psykologi.
 • Fondet skal ved tildelingen prioritere søknader som ikke kan få støtte på annen måte.

 • Søkere uten driftstilskudd og refusjonsrett vil ikke bli prioritert.
 • Hvor mye søkeren har mottatt fra fondet tidligere år.
 • Skriving av artikler/essay om tema og utfordringer i privatpraksis med tanke på publisering.
 • Kursavgift vil bli prioritert over reise- og oppholdsutgifter.
 • At søknaden er i tråd med prinsipperklæringen om evidensbasert praksis.
 • Åpne søknader der det ikke er tatt stilling til hva midlene skal brukes til utelukkes.
 • Aktiviteter som anses å være kvalifiserende på en måte som gjør at søkeren blir aktuell til nye typer oppdrag blir ikke prioritert. Eksempelvis vil kvalifisering innen rettspsykiatri/arbeid for retten anses som utgifter til inntekts erverv.