Hopp til hovedinnhold

Psykologforeningens innsats for ukrainske flyktninger

Foto: Shutterstock

Det er et sterkt engasjement blant våre medlemmer for å hjelpe flyktninger fra Ukraina. Her er informasjon om hva vi gjør og hvordan psykologer kan bidra.

Psykologforeningen fordømmer den russiske invasjonen i Ukraina. Krigshandlingene medfører enorme lidelser for sivilbefolkningen, og millioner av mennesker er nå på flukt.

De flyktningene som kommer til Norge, trenger beskyttelse, hjelp og støtte. Her er en oversikt over hvordan du som psykolog kan bidra og våre initiativer så langt: 

Psykologforeningen har hatt dialog med både Helse- og omsorgsdepartementet og Helsedirektoratet og formidlet at vi ønsker å bistå. Vi har bedt helsemyndighetene om å opprette et kontaktpunkt for våre medlemmer som ønsker å bidra i flyktningkrisen. 

Vi har tatt initiativ til et informasjonsskriv til helsepersonell som kommer i kontakt med flyktninger i første linje og vi vil formidle et informasjonsskriv på ukrainsk som kan distribueres til flyktningene selv. 

Psykologforeningen samarbeider med myndighetene og annet fagpersonell for å utvikle opplæringsmateriell til personell i kommuner og institusjoner som tar imot ukrainske flyktninger. Vi ser på om deler av dette kan være aktuelt som vedlikeholdskurs for spesialister. 

Vi har kontakt med ukrainere i Norge som ønsker å bistå i arbeidet med flyktningene. I samarbeid med andre grupper helsepersonell forsøker vi å støtte dem i dette initiativet. 

Vi har også hatt kontakt med flere psykologer i kommunene. Det meldes om et stort behov for en overordnet og enkel veileder om hvordan kommunene skal ivareta flyktningenes psykisk helse. Når bør vi screene for traumesymptomer og hvordan? Hvilke typer støttesamtaler og tiltak er anbefalt? Når og hvordan bør mer omfattende helsehjelp igangsettes? Det er stor variasjon i kompetanse og tjenestetilbud i de ulike kommunene landet og derfor behov for slik normering. Psykologforeningen gir gjerne faglige bidrag til et slikt arbeid.

Informasjonsmateriell til Ukrainske flyktninger

Vi har i samarbeid med RVTS Øst fått oversatt informasjonsmateriell om krisereaksjoner og ivaretakelse av barn. Tekstene retter seg mot flyktninger og berørte familier. Materiellet kan brukes fritt av helsepersonell og andre som en del av oppfølgings- og informasjonsarbeidet. 

Russiske oversettelser av disse tekstene ble lagt til 5. juli 2022.

Krisereaksjoner og mestring

Pеакції та подолання кризових ситуцій (Krisereaksjoner og mestring - Ukrainian text)

Реакции на кризисы и преодоление кризисных ситуаций (Krisereaksjoner og mestring - Russian text)

How to support children during crisis

Як допомогти дітям у кризовій ситуації (How to support children during crisis - Ukrainian text)

Как поддержать ребенка во время кризиса (How to support children during crisis - Russian text)

Arbeidet fortsetter

Det er fortsatt mye usikkerhet som preger situasjonen for ukrainske flyktninger i Norge. Psykologforeningen vil fortsette dialogen med myndighetene og egne medlemmer for å innrette innsatsen og oppdatere informasjonen på en best mulig måte fremover.

Nyttige lenker