Hopp til hovedinnhold

Psykisk helse blir en viktig sak i valgkampen

Særlig unge voksne synes mer tilgjengelig psykisk helsehjelp er en viktig sak for dem når de skal stemme ved stortingsvalget til høsten. Illustrasjonsfoto: Valgdirektoratet

Folk synes psykisk helsehjelp er den viktigste helsepolitiske saken, viser spørreundersøkelsen Helsepolitisk barometer 2021.

Undersøkelsen stiller befolkningen en rekke spørsmål om helsepolitikk. Resultatene ble lagt fram 13. april.

Flest svarer at «mer tilgjengelig psykisk helsehjelp» er det viktigste temaet for dem innenfor helse i stortingsvalget til høsten. Saken topper lista rett foran sykepleiermangel.

Det er særlig de under 30 år som prioriterer psykisk helse høyt foran valget. Det gjør hele 38 prosent av unge, mot 26 prosent i befolkningen som helhet.

– Partiene kappes om å ta eierskap til dette feltet

– Dette seiler opp til å bli den store saken i valgkampen, sa statssekretær Maria Jahrmann Bjerke da Helsepolitisk barometer 2021 ble lagt fram. (Foto: Borgos Foto AS)

Politikere fra flere partier snakket mye om psykisk helse da undersøkelsen ble presentert.

– Jeg tror ikke jeg tøyer strikken for langt om jeg påstår at dette seiler opp til å bli den store saken i valgkampen, sa Maria Jahrmann Bjerke fra Høyre, statssekretær i Helse- og omsorgsdepartementet.

– Nå kappes partiene om å ta eierskap til dette feltet.

Flere enn før mener at psykisk helse er den viktigste helsepolitiske saken. Koronapandemien har trolig bidratt til det. Den har også synliggjort utfordringer som har vært der i lang tid.

– Vi tar dette som et sterkt signal om hvor viktig det er å prioritere videre satsing på tidlig innsats og gode lavterskeltilbud, sa Bjerke.

Vil jobbe for tilbud i skole og arbeidsliv

Psykologforeningen jobber for at politikerne skal løfte dette høyt til høsten. Vi er ikke fornøyde med myndighetenes resultater så langt.

Mange opplever at helsehjelpen ikke holder mål. Bare en av ti i undersøkelsen har et godt inntrykk av de psykiske helsetjenestene. Kun fem prosent har tillit til at skolen kan håndtere psykiske helseutfordringer.

Helsepolitisk barometer 2021

Gjennomført av Kantar i samarbeid med blant andre Psykologforeningen.

En spørreundersøkelse som representerer den norske befolkningen over 18 år.

2056 personer svarte på undersøkelsen mellom 11. desember 2020 og 12. januar 2021.

– Utfordringen vi står overfor er å gi folk tilgang til riktig kompetanse tidlig på de arenaene hvor de faktisk lever livet sitt, sa Håkon Skard, president i Psykologforeningen, da han holdt innlegg under framleggingen av Helsepolitisk barometer 2021.

– For barn og unge vil det si skolen, mens for voksne vil det si arbeidslivet.

Undersøkelsen viser også at nærmere åtte av ti ville ønsket å prøve psykologhjelp for å unngå sykemelding ved psykiske plager.

– Vi trenger å ruste opp tjenestene og samtidig klare å sette inn innsatsen tidligere, sa Skard.

Se presentasjonen av Helsepolitisk barometer 2021