Hopp til hovedinnhold

Ny bankavtale med Handelsbanken

Psykologforeningen og de andre foreningene i Akademikerne pluss bytter fra Danske bank til Handelsbanken.

Handelsbanken blir nå leverandør av banktjenester til medlemmene. Skiftet skjer etter en lengre periode med sondering, anbud og forhandlinger for å finne det beste banktilbudet til foreningene tilknyttet Akademikerne pluss.

Handelsbanken inn

Avgjørelsen falt på Handelsbanken som følge av at banken sikrer et framtidsrettet og konkurransedyktig tilbud med hensyn til pris og kundeservice til markedets mest attraktive kundegruppe, medlemmene i foreningene tilknyttet Akademikerne pluss. Fra før har banken svært fornøyde kunder. Fra årsskiftet blir det enda bedre, med kraftig forbedrede digitale løsninger hvor det meste er automatisert. I tillegg får medlemmer tilgang til navngitt personlig rådgiver. I sum blir dette en helt ny bankopplevelse. 

Avtalen trer i kraft 1. januar 2024, og de konkrete rentesatsene og mer informasjon blir tilgjengelig nærmere denne datoen. 

Hva skjer nå?

Medlemmer som er i Handelsbanken i dag, behøver ikke å gjøre noe på nåværende tidspunkt, men vil få muligheten til å skru på medlemsfordeler når avtalen er aktiv. Medlemmer med et aktivt kundeforhold i Danske bank trenger heller ikke å gjøre noe på nåværende tidspunkt, da avtalen med Danske bank løper frem til avtalen med Handelsbanken trer i kraft.

Mer informasjon om bankbyttet og hvordan du som medlem kan benytte det nye tilbudet kommer når ikrafttredelsen av avtalen nærmer seg.

Medlemmer slipper å forhandle med banken selv

– Vi har levert ledende banktilbud til den mest attraktive kundegruppen i markedet siden 2015. Nå har vi gjort det igjen, og forhandlet fram en avtale som forsterker mulighetene til å beholde den posisjonen også i fremtiden, sier Einar Espolin Johnson, administrerende direktør i Akademikerne pluss. 

Budskapet fra Akademikerne pluss er at medlemmer skal slippe å forhandle med banken sin selv. Gjennom samarbeidet med Akademikerne pluss har de ti foreningene, inkludert Psykologforeningen, fremforhandlet avtalen på vegne av medlemmene.

Kriteriene i anbudet var pris, kundeservice, gode digitale løsninger, samfunnsansvar og bærekraft, samt at banken har et tilgjengelig og godt tilbud til næringsdrivende. Handelsbanken leverte ifølge Akademikerne pluss best av alle på kriteriene. Videre oppfattes Handelsbanken av kundene som Norges tredje mest bærekraftige virksomhet på tvers av bransje, ifølge Norsk Bærekraftbarometer 2023. 

– Handelsbanken har imponert oss med sin kundeorienterte kultur med personlig rådgivning, nære relasjoner og høy tilgjengelighet som kjennetegn. I tillegg kommer de svært godt ut på kundetilfredshetsmålinger. Vi er derfor fornøyde med å lande denne avtalen, som vi mener vil gi det beste banktilbudet fra 2024, sier Espolin Johnson.

Akademikerne Pluss hos Handelsbanken