Hopp til hovedinnhold

Helseplattformen: – Uklok beslutning av Helse Midt-Norge

Portrettbilde av president i Psykologforeningen, Håkon Skard.
President i Psykologforeningen Håkon Skard reagerer på at styret i Helse Midt-Norge velger å gå videre med implementeringen av Helseplattformen. Foto: Felicia Rolf / Psykologforeningen
Marthe Berg 14.12.2023

– Jeg skjønner at våre tillitsvalgte reagerer sterkt på dette vedtaket, sier president Håkon Skard, om beslutningen om å innføre Helseplattformen mot Helse Møre og Romsdals ønske.

Forrige uke gikk styret i Helse Møre og Romsdal inn for å utsette innføringen av den mye omtalte Helseplattformen. I går vedtok styret i Helse Midt-Norge at den skal innføres likevel, stikk i strid med et enstemmig vedtak fra det lokale helseforetaket.

– Dette er en uklok beslutning av styret i Helse Midt-Norge, sier president i Psykologforeningen, Håkon Skard. 

– Tilbudet innen psykisk helse er avhengig av god samhandling, og det forutsetter gode verktøy for å få til dette. God implementering krever samarbeid og involvering av fagfolkene som skal bruke verktøyet i alle faser. Implementeringen av Helseplattformen risikerer nå å bli dårligere og mer tidkrevende når det gjøres på denne måten. Helse Midt-Norge sin iver etter å fremskynde prosessen kan paradoksalt nok medføre større forsinkelser. Nødvendig samhandling kan derav bli skadelidende, mener han. 


– Implementeringen av Helseplattformen risikerer nå å bli dårligere og mer tidkrevende når det gjøres på denne måten.


Håkon Skard, president i Psykologforeningen

Om Helseplattformen

Helseplattformen er et felles pasientregister for hele helsetjenesten i Midt-Norge. Den digitale plattformen skal sørge for at helseopplysningene følger deg uavhengig av om du tar kontakt med fastlegen din, sykehuset eller andre helseinstitusjoner.

Regionens største IT-prosjekt har bydd på store utfordringer og kostnader siden den ble innført ved St. Olavs hospital i Trondheim i november i fjor. Blant annet har ikke flere hundre henvisninger fra fastleger til ulike enheter blitt fanget opp, og flere er kritiske til pasientsikkerheten.

Helseplattformen er planlagt innført ved de fire sykehusene i Møre og Romsdal i april neste år. En utsettelse av innføringen vil ifølge styret i Helse Midt-Norge koste rundt 600 millioner kroner.

Skard peker på at det er blitt foretatt en risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS) som styret i Helse Midt-Norge velger å se bort fra når de likevel går videre med innføringen av Helseplattformen.

– Våre tillitsvalgte har deltatt i en grundig ROS-analyse sammen med ledelsen i Helse Møre og Romsdal. Den ligger som grunnlag for beslutningen om å utsette implementeringen. Jeg skjønner at de nå reagerer sterkt på dette vedtaket.

Beslutningen ble fattet på et styremøte 13. desember, og Legeforeningen reagerer også sterkt på avgjørelsen. 

– Helse Midt-Norge tar nå ansvaret for beslutningen om å innføre Helseplattformen i april, men det er Helse Møre og Romsdal som blir sittende med ansvaret for belastning på ansatte og eventuelle merkostnader eller andre uønskede konsekvenser.

Akademikernes tillitsvalgte i Helse Midt-Norge fremmet et alternativt vedtaksforslag om å utsette, men ble nedstemt av styret. Det mener presidenten er synd, og han frykter styret i Helse Midt-Norge ikke har tatt innover seg hvilke konsekvenser dette kan få for den videre implementeringen.