Hopp til hovedinnhold

– Fortsatt opptrapping av psykisk helse

Statssekretær i Helse- og omsorgsdepartementet, Karl Kristian Bekeng (Ap), snakker til om lag 80 av Psykologforeningens tillitsvalgte. Foto: Felicia Rolf / Psykologforeningen

Med de ordene møtte statssekretæren i Helse- og omsorgsdepartementet årets lederkonferanse.

Psykologrollen framover, opptrappingsplanen og oppgavedeling var stikkord under Psykologforeningens lederkonferanse i 2023. Der fikk forsamlingen også helsemyndighetene på besøk.

Om lag 80 tillitsvalgte møttes til den største samlingen i foreningen mellom landsmøtene for å diskutere aktuelle temaer, sentrale saker i foreningsarbeidet og nye strømninger i samfunnet.

– Opptrappingen er en politisk seier

Hvorfor er det ikke mulig å styre de regionale helseforetakene politisk hardere? Foto: Felicia Rolf / Psykologforeningen

Statssekretær i Helse- og omsorgsdepartementet, Karl Kristian Bekeng (Ap), møtte årets konferanse med den greske myten om Amor og Psyke, og sammenlignet fortellingen med forholdet mellom opptrappingsplanen og helsepersonell:

– 3 milliarder over 10 år – var det det vi ønsket oss? Jeg forstår skuffelsen hos dere, men vi kan ikke forsvare oljepengebruken inn i framtiden, møtte Bekeng forsamlingen med.

– Ingen av opptrappingene kommer med en prislapp lenger, bortsett fra opptrappingsplanen for psykisk helse. Med en større del av befolkningen som lever lenger, sa statssekretæren videre.

– Vi er opptatt av at på psykisk helsefeltet skal det fortsatt være opptrapping, og det er en politisk seier, hevdet Bekeng.

– Kanskje flere folk, men i hvert fall bedre tid

– Mindre rapportering er på trappene, sa Bekeng. – Men dette må følges opp i helseforetakene.

I kommunen og kommunehelsetjenesten trakk Bekeng fram at regjeringen så for seg noe personellvekst framover, men ville ikke love vekst av ansatte i sykehusene.

– Man må gjøre noe med rekruttering i sykehusene blant mange akser, møtte statssekretæren tilbake fra salen.

Hvorfor ikke satse på psykisk helse for å forebygge uførhet?

Både antallet og andelen uføre i Norge vokser, og hovedårsaken er psykiske lidelser. En tredel av unge uføre er det på grunn av psykiske lidelser. Psykologforeningens hovedsatsingsområde er i denne landsmøteperioden «Helse gjennom arbeid».

– Mange unge arbeidsuføre er en kjempestor arbeidsressurs - mange kan gå inn i arbeid og mange kan gå inn i frivillig arbeid, var et av innspillene fra salen.


– Jeg er enig i premisset, men vi har ikke nok fagfolk til å møte henvisningsraten som stiger nå.


Karl Kristian Bekeng (Ap)

– Hvorfor er det ikke mulig å styre de regionale helseforetakene hardere? var et annet av spørsmålene.

– Vi må opp til virkemidler som lovkrav, og det ser vi på, men er vanskelig å få til, svarte statssekretæren.

Hvordan holde på psykologene?

Hvordan rekruttere og beholde helsepersonell i den offentlige helsetjenesten og i kommunene, var et av de andre spørsmålene lederkonferansen tok for seg.

Visepresident for lønn og arbeidsliv, Hanne Indregard Lind. Foto: Christian Zimmermann / Psykologforeningen

Med utgangspunkt i Helse Bergen sin regionale rapport med ulike forslag til tiltak, ble blant annet langsiktig planlegging av oppgaver, forenkling og reduksjon av koding og rapportering og samhandling mellom spesialisthelsetjenesten og kommuner og fastleger, diskutert.

– Vi vil bevare en helsetjeneste som gir befolkningen likeverdige tilbud, og da må vi påvirke den framover, sa visepresident for lønn og arbeidsliv, Hanne Indregard Lind fra scenen.

Hva må til for å trives i jobben som psykolog, både når man jobber klinisk og på systemnivå? En av fellesnevnerne er autonomi i arbeidshverdagen, og dette var blant temaene som ble diskutert i salen.

Nye sektorutvalg

Landsmøtet vedtok i fjor opprettelsen av fem nye sektorutvalg.

De nyopprettede sektorutvalgene i foreningen ble presentert av de som leder utvalgene. Utvalgene er opprettet for å øke medlemsdemokratiet i foreningen. De har jobbet med etablering av mandater og vedtekter i sitt første år, og i tillegg vært innom saker som høringsinnspill, aktuelle forhandlinger og strategiarbeid.

Leder Bjarte Bruntveit presenterte sektorutvalget for spesialisthelsetjenesten, Kristin Haugholt sektorutvalg kommune og Grethe Strand Rolfsen snakket blant annet om godt akademikersamarbeid i sektorutvalget for statlige virksomheter. Henrik Riekeles Vik snakket på vegne av sektorutvalget for avtalespesialister med fokus på utviklingen av avtalespesialistordningen og felles henvisningsmottak.

Det siste utvalget for psykologer i privat sektor velges i slutten av november.