Hopp til hovedinnhold

EFPA utestenger det russiske psykologforbundet

– Den russiske invasjonen har ført til store menneskelige lidelser og satt europeisk samarbeid flere årtier tilbake, sier Håkon Skard, president i Norsk psykologforening. Psykologforeninger i 29 land stemte for å utestenge det russiske psykologforbundet. (Foto: Psykologforeningen)

Norsk psykologforening støtter avgjørelsen fra Den europeiske psykologføderasjonen. – Vi kan ikke akseptere at det russiske psykologforbundet ikke tar avstand fra krigen i Ukraina, sier president Håkon Skard.

1. juni holdt den europeiske sammenslutningen av psykologforeninger en ekstraordinær generalforsamling.

Representanter fra 29 land vedtok enstemmig å utestenge det russiske psykologforbundet. European Federation of Psychologists' Associations (EFPA) går fra 38 til 37 medlemsland.

Generalforsamlingen uttrykte samtidig sympati med russiske psykologer som er motstandere av krigen i Ukraina og ønsket å utforske muligheter for å støtte disse.

Sentralstyret i Norsk psykologforening stemte for utestengelse fordi den russiske foreningen ikke har omtalt Russlands invasjon av Ukraina som en krigshandling eller oppfordret til tilbaketrekking. Dette er i strid med FNs syn .

– Den russiske invasjonen har ført til store menneskelige lidelser og satt europeisk samarbeid flere årtier tilbake, sier Håkon Skard, president i Norsk psykologforening.

«Menneskerettighetsaspektene ved den russiske krigen mot Ukraina forble ukjent i deres kommunikasjon med EFPA», skriver EFPA om det russiske forbundet.

Tvil om uavhengighet

EFPA jobber for europeisk samarbeid, og ifølge sammenslutningen går krigen imot EFPAs mål om å bidra til livskvalitet og en demokratisk samfunnsutvikling i Europa.

– EFPA har ikke tillit til at det russiske psykologforbundet jobber for den europeiske befolkningens beste når den ikke tar avstand fra krigshandlingene i Ukraina, sier Skard.

Han mener det er uklart om det russiske forbundet RPS er politisk nøytralt. Det har vært tette forbindelser til russiske myndigheter.

– Når vi ser de tette forbindelsene, må vi spørre oss om forbundet er uavhengig av det politiske regimet i Russland, sier Skard.

Fordømmer ikke russiske psykologer

Skard understreker at Norsk psykologforening og EFPA tar avstand fra den russiske foreningen, ikke psykologer i Russland.

– Dette er ikke en fordømmelse av den enkelte russer eller psykolog. Det er viktig å understreke at det ikke påvirker vår holdning til russiske kolleger eller andre med russisk bakgrunn, sier han.

– Vi mangler snarere tillit til at den russiske foreningen representerer de russiske psykologene på en troverdig måte.

Skard synes det er trist å tenke på at det kan være psykologer i Russland som nå føler seg avskåret fra det internasjonale psykologsamfunnet.

– Norsk psykologforening har medlemmer, særlig i Nord-Norge, som samarbeider med russiske psykologer. Vi oppfordrer dem til å opprettholde kontakten, sier han.

Ukrainsk psykologforening ba om utestengelse

Det var den ukrainske psykologforeningen som tok initiativ til utestengelsen.

I et brev til EFPA i februar skrev foreningen at russiske psykologer har et udiskutabelt ansvar for det som skjer i Ukraina når de ikke protesterer.

Det ble reist alvorlige spørsmål om fortsatt medlemskap i den russiske medlemsforeningen gitt de etiske prinsippene i EFPAs metakodeks om å respektere alle menneskers grunnleggende rettigheter, verdighet og verdi, ansvar overfor samfunnet og opprettholde integriteten som er grunnlaget for psykologi, da menneskerettighetsaspektene ved den russiske krigen mot Ukraina forble ukjent i deres kommunikasjon med EFPA.

Det er mulig at det russiske forbundet er stille om krigen fordi det ikke har mulighet til å ytre seg fritt. Uansett kan det ikke være medlem om det ikke åpent kan slutte seg til EFPAs etiske prinsipper og erkjenne de menneskerettslige sidene ved Russlands krigføring i Ukraina.

– Det er åpenbart vanskelig for flere medlemsland å skulle fortsette å samarbeide med det russiske forbundet, sier Skard.

Russisk psykologforbund tar til motmæle

Det russiske psykologforbundet er sterkt uenig i beslutningen om utestengelse.

Forbundet skrev i et brev til EFPA i mars at beslutninger om medlemskap ikke bør være påvirket av politikk og at den ikke kan se at den har brutt statuttene til EFPA.

Det russiske psykologforbundet ble medlem i 2009 på Den europeiske psykologikongressen i Oslo.

Norsk psykologforening har vært en pådriver for det europeiske samarbeidet, også med Russland, gjennom mange år.

– Utestengelsen er ikke for alltid. En uavhengig russisk psykologforening kan søke medlemskap igjen, sier Skard.