Hopp til hovedinnhold

Æresmedlemmer etter tiår med innsats

Æresmedlemmer Rune Frøyland (t.v) og Tor Levin Hofgaard. Foto: Psykologforeningen.
Felicia Rolf 23.11.2022

Til sammen har Tor og Rune jobbet for Psykologforeningen i 70 år. I dag ble de to hyllet for sin fremragende innsats for psykologer i Norge med hvert sitt æresmedlemskap. 

– Gratulerer, vel fortjent!

Tor Levin Hofgaard og Rune Frøyland tar hverandre varmt i hendene. Det er noen minutter siden landsmøtet i Sandefjord utnevnte de to som æresmedlemmer i Psykologforeningen.  

Og det er ingen noviser som gratulerer hverandre. Med Tors noen og 20 år og Runes nesten 37 i fagforeningen, er det mye å se tilbake på. 

President for Psykologforeningen som samfunnsaktør

Tor var fram til forrige landsmøte president i Psykologforeningen i 12 år, men før det satt han som sentralstyremedlem og var dessuten initiativtager til Yngre psykologers utvalg (YPU) med verv som studentrepresentant tilbake til 90-tallet.

I sin begrunnelse la sentralstyret vekt på Hofgaards fremragende innsats for Norsk psykologforening: "Han har nedlagt stort og betydningsfullt arbeid i dedikeret engasjement for å utvikle og påvirke samfunnet og tjenestene til det beste for befolkningen, og for å løfte og utvikle foreningen som samfunnsaktør, utdanningsinstitusjon og fagforening."

 –  Jeg er fornøyd med arbeidet med å gjøre Psykologforeningen til en samfunnsaktør som blir lyttet til fordi vi har gode løsninger for samfunnet, trekker Tor selv fram. 

Og resultatene etter Tors tid som øverste tillitsvalgte er betydelige – ikke minst lovendringen fra 2020 som skal sikre tilgang på psykolog i norske kommunene for å forebygge psykisk helse. 

Han har hatt en avgjørende rolle i å løfte psykologenes arbeid for mennesker med psykisk slit og lidelse opp og inn dit hvor viktige beslutninger fattes.

Utviklet psykologrollen i Norge 

Også Rune Frøyland mottok sitt æresmedlemskap til stående trampeklapp fra salen. Til sammen har Tor og Rune stått på for Psykologforeningen i 70 år.

I 40 år har han vært tillitsvalgt og har bidratt med et tilstedeværende engasjement og trygg tyngde av erfaring inn i Norsk psykologforening.

Han har vært medlem av forløperen til Lønns- og arbeidsmarkedsutvalget, men også til nestleder og senere visepresident i foreningen med ansvar for psykologenes lønnsvilkår fra 1985 fram til årets landsmøte.  

Rune har nedlagt langsiktig, strategisk og betydningsfullt arbeid for å skape ordnede og bærekraftige arbeidsbetingelser for psykologer, blant annet i utviklingen av spesialistutdanningen. I tillegg har Rune bidratt til profesjonalisering av og å sette i system opplærings og møteplasser for tillitsvalgte, og ta i bruk tariffkonferanser i arbeidet med lønnsforhandlinger og fagutvikling.

Selv er han mest fornøyd med resultatene for spesialisering. 

 – Arbeidet med psykologspesialiststillingen, sier Rune selv og tenker tilbake.

 – På det tidspunktet byttet vi både leder og forhandlingssjef i foreningen. De hadde lite erfaring i dette, så jeg sto ganske alene i å lage den psykologspesialiststillingen. Så det er jeg mest stolt av!

Rune fortsetter som nestleder i Akademikerne Helse de to neste årene.