Klinisk helsepsykologi

Somatiske helseplager eller sykdom medfører ofte psykologiske og sosiale utfordringer. Derfor må helsetjenestene se psyke og soma i sammenheng. Psykologforeningens mål er somatiske avdelinger som inneholder både medisinsk og psykologfaglig kompetanse.

Falset hode

Last ned presentasjoner fra den andre nasjonale konferansen om klinisk helsepsykologi 14.-15. april 2016.

Regjeringen vil myke opp skillet mellom psykiske og somatiske helsetjenester.

Plante gjennom asfalten

"Ved barne- og ungdomsmedisinske avdelinger skal barn og unge med kroniske tilstander sikres tilgang på nødvendig psykologkompetanse."

Last ned presentasjoner fra konferansen «Klinisk helsepsykologi: Psykologenes verktøykasse ved somatisk sykdom» som gikk av stabelen 5.- 6. mars 2015.

Hender som holder i hverandre. Foto: YAY Micro

Sammen med Norsk Revmatiker-
forbund og Ja til lindrende enhet og omsorg for barn lanserer Norsk psykologforening en nasjonal allianse for klinisk helsepsykologi i somatikken.

Helsemyndighetene ønsker at helseforetakene legger mer trykk bak opprettelsen av tverrfaglige smerteklinikker. «Utbyggingen har gått for langsomt», heter det i en splitter ny veileder om organisering og drift av klinikker der psykologkompetanse skal inngå som en viktig del.

Psykologiske tiltak er helt nødvendig for å hjelpe pasienter med å håndtere smerter. Det fremgår av en ny faglig veileder om smertebehandling.

Hvorfor er eldrepsykologi så viktig, og hvilke muligheter gir feltet for psykologer? Vi spurte tre av deltakerne på fordypningsprogrammet i eldrepsykologi i 2014.

Borrik Schjødt

Borrik Schjødt

Borrik Schjødt er som første psykolog tildelt Kari Widerøes Minnefonds pris for pionérarbeid innen smertebehandling. Prisen ble overrakt under fagkonferansen til Norsk smerteforening 9. januar 2014, og prisvinneren benyttet anledningen til å etterlyse flere psykologer som vil arbeide med smerte.

Astrid Nøklebye Heiberg.

Astrid Nøklebye Heiberg.

Astrid Nøklebye Heiberg avviser tanken om at høy alder i seg selv er en hindring for aktiv samfunnsdeltakelse. Under Psykologforeningens seminar om psykisk helse i øvre del av livsløpet 17. oktober, slo hun slag for å avvikle den lovbestemte aldersgrensen på 70 år i arbeidslivet.

Elin Fjerstad og Nina Lang.

Elin Fjerstad og Nina Lang.

- De fleste pasienter innlagt i somatisk sykehus opplever eksperter som undersøker og behandler kroppen. Men mange får ikke hjelp til grunnleggende mestring av kriser, eller til å leve med at kroppene deres vil være plaget av sykdom resten av livet.

Share |

Hvordan mestre smerte?

Developed by Aplia and ABC Data - Powered by eZ PublishPersonvern

Dette nettstedet bruker informasjonskapsler. Les mer om informasjonskapsler her. Ikke vis denne meldingen igjen.