Klage/henvendelser til Psykologforeningens Fagetiske råd (FER)

Her får du informasjon om hvordan du kan klage/henvende deg til Fagetisk råd (FER)

Fagetisk råd behandler klager og henvendelser som vedrører våre medlemmers fagetikk. Deres mandat er å heve fagetisk refleksjon hos Psykologforeningens medlemmer, og bidra til at psykologer gjør bedre etiske valg i fremtiden.  

For at Fagetisk råd skal behandle en klage, må psykologen være medlem av Psykologforeningen. Rådet har ikke mandat til å føre tilsyn med eller undersøke eller vurdere medlemmers faglige arbeid.   

Alle som kontakter Fagetisk råd skal få svar på henvendelsen sin, og informasjon om hvordan rådet følger den opp. Klagesaker behandles ved å ha en reflekterende samtale med psykologen om etiske problemstillinger som saken reiser.   

Det er de etiske prinsippene for nordiske psykologer som er førende for Fagetisk råd sitt arbeid. De kan du lese i sin helhet her (LENKE).   

Fagetisk råd har ikke sanksjonsmulighet overfor medlemmene av Psykologforeningen. Målet med samtalen er derfor refleksjon og læring. Dersom rådet i løpet av saksbehandlingen får opplysninger om at det kan foreligge forhold som vil kunne medføre reaksjon etter helsepersonelloven, vil de melde dette til tilsynsmyndigheten.  

Praktisk informasjon om hvordan du henvender deg til Fagetisk råd:  

  

 • Klagen/henvendelsen til Fagetisk råd skal fortrinnsvis være skriftlig  
 • Oppgi kontaktinformasjon som adresse, e-postadresse og telefonnummer  
 • Vi har ikke rettslig grunnlag til å behandle personopplysninger om andre enn den/de som samtykker til det 
 • Henvendelse/klage som inneholder opplysninger som kan identifisere tredjepersoner som ikke har samtykket til dette, vil bli returnert/slettet  
 • Dersom henvendelsen gjelder en psykolog som ikke er medlem av Psykologforeningen, kan vi ikke behandle henvendelsen. Du vil i så fall få beskjed om dette  
 • Du vil motta et brev som bekrefter at vi har mottatt din henvendelse, og med informasjon om videre behandling  
 • Din klage/henvendelse regnes som samtykke fra deg til at medlemmet (innklaget psykolog) kan uttale seg om den konkrete saken  
 • Du vil bli kontaktet på telefon for en eventuell utdypning av klagen/henvendelsen  
 • Fagetisk råd behandler klager/henvendelser ved å ha en reflekterende samtale med medlemmet om etiske problemstillinger som saken reiser. Klager deltar ikke i denne samtalen.  
 • Ved avsluttet sak sendes det ut et oppsummeringsnotat om hvordan klagen/henvendelsen er håndtert til klager og medlemmet  
 • Oppsummeringsnotatet inneholder ikke vurderinger eller konklusjoner  

  

Developed by Aplia and ABC Data - Powered by eZ Publish - Om informasjonskapsler

Dette nettstedet bruker informasjonskapsler. Les mer om informasjonskapsler her. Ikke vis denne meldingen igjen.