Nina Dalens etikkblogg
Nina Dalens etikkblogg

Nina Dalen er psykologspesialist, privatpraktiserende i  nevropsykolog.no  og tidligere leder for Fagetisk råd . Hun skrev om etiske spørsmål knyttet til psykologers daglige arbeid. Bloggen er avsluttet.

Merkelapp. Foto: YAY Micro

Hun ble sviktet av samfunnet, reagerte normalt, men må stemples som syk for å få utløst rettigheter i velferdssystemet. Derfor setter jeg en diagnose på henne, en diagnose hun ikke vil ha.

Emneord: NAV , barn og unge , diagnose , vold

”E ha vøre hjå henna, om du kjeda deg på skula da kan du òg få gå dit”. Syvåringen var stolt da hun møtte meg på butikken. Hun kommer løpende, stiller seg opp foran meg mens hun smådytter venninnen frem til en best mulig posisjon. Jeg skal vises frem.

Emneord: etikk , førstelinjen

Bilde av røde trykknapper. Foto: YAY Micro

I et debattinnlegg i Dagbladet 17. august advarer rettspsykolog Pål Grøndahl mot at helsepersonell og forskere spekulerer om gjerningsmannens psyke. Det er lett å følge Grøndahls resonnement. Vi kan ikke vurdere gjerningsmannens psyke, fordi den vurderingen kan ikke gjøres basert på det vi kjenner til fra media. Samtidig er det viktig at vi ikke går i motsatt grøft.

Emneord: etikk , vold

Isfjell. Foto: YAY Micro

Det har i løpet av de siste par tiårene skjedd en eksplosiv økning av antall lover og forskrifter som regulerer helsetjenesten. Grunnleggende menneskerettslige verdier som individets selvbestemmelsesrett og frihet er tydelig definert, og enhver bruk av tvang krever lovlig rettsgrunnlag.

Bilde av to masker. Foto: YAY Micro.

Når jeg holder kurs i ledelse og etikk, opplever jeg at mange syns det er ubehagelig å erkjenne at de har makt. Ledere, psykologer og andre kursdeltakere argumenterer ofte mot påstanden om at de er innehavere av makt.

Emneord: brukere , etikk

I for informasjon. Foto: YAY:Micro

Hvordan kan jeg vite at din vurdering er kvalitetssikret? Spørsmålet ble stilt av pasient i en fellessamtale med lege og psykolog. Pasienten kunne ikke kunne slå seg til ro med legens forsikring om at hun var frisk. Godt spørsmål, vanskelig svar.

Kvinne som trener. Foto: YA Micro

Tillitskapende arbeid har likheter enten det dreier seg om en profesjonsforening, en bedrift eller et politisk parti. Et aktuelt eksempel er FrP-saken der en topp-tillitsvalgt er mistenkt for ulovlige handlinger og handlinger som anses uforenlig med tillitsvervet.

Emneord: barn og unge , etikk

Bilde av rødt eple. Foto: YAY Micro

Behandlingen ble formelt avsluttet etter to år. Psykologen gjør dette tydelig samtidig som hun sier: ”Nå er ikke jeg lenger din behandler, og du er ikke min pasient”. Neste dag ringer psykologen til sin tidligere pasient og spør om han vil være med å ta en kopp kaffe. Dette er innledningen til et forhold som kom til å vare i tre år. Det gikk ytterligere to år før pasienten leverte en klage på psykologen.

Bilde av fløyte. Foto:YAY Micro

Jeg har tidligere skrevet om psykologers plikt til å melde fra når de mottar opplysning om at noe kan være galt i et barns omgivelser. En helt ny befolkningsundersøkelse viser at ni av ti nordmenn ville handlet ved mistanke om omsorgssvikt i nær krets, og flertallet ville meldt fra til barnevernet. Det er imidlertid ikke uvanlig at barnevernet ved undersøkelse, ikke finner grunnlag for slik mistanke.

Emneord: barn og unge , etikk

Bilde av øye. Foto: YAY Micro

Som leder av fagetisk råd (FER) får jeg innimellom spørsmål om hva FER mener om at psykologer benytter sosiale medier til å diskutere faglige spørsmål. Det er nå mer enn 10 år siden FER første gang behandlet en klagesak hvor en psykolog via sine websider diskuterte livet, synet på mennesker, politikk, psykologi og andre både faglige og ikke-faglige tema.

Emneord: etikk , kommunikasjon

Share |
Developed by Aplia and ABC Data - Powered by eZ Publish - Om informasjonskapsler

Dette nettstedet bruker informasjonskapsler. Les mer om informasjonskapsler her. Ikke vis denne meldingen igjen.