Helsepsykologibloggen

Gule blomster i hvit vase

Psykologer som jobber i somatikken eller er opptatt av klinisk helsepsykologi, har organisert seg i en egen faggruppe. I denne bloggen skriver de på omgang.

Utredningen om palliasjon som ble overleveret helse- og omsorgsminister Bent Høie rett før jul,  vil forhåpentligvis være viktig for utforming av lindrende behandling i Norge i mange år framover.

Emneord: palliasjon

Baby med stoppskilt

På sykehuset jeg jobber, har vi gjort oss gode erfaringer med å gi barn stoppskilt. Ideen oppstod sammen med en gutt på fem år som trengte å kunne si stopp. 

Jente med tannpine

Noen opplever så sterk tannlegeskrekk at de utvikler fobi for egen munn, men det finnes heldigvis effektiv behandling.

Emneord: tvang

Sovende kvinne

Mye tyder på at psykologer kan mindre om søvn og behandling av søvnlidelser enn de fleste av oss tror. Ser psykologer på søvnproblemer kun som et symptom på psykiske lidelser?

Emneord: helsepsykologi , søvn

Glad dame

Det går an å trene på å gjenkjenne de negative tankene og følelsene om kroppen, uten å prøve å presse dem vekk.

Emneord: helsepsykologi

Kvinne med hodepine

Det er urovekkende at vår profesjon som har vært med å forme smertefeltet, ikke engasjerer seg mer for å lære om hvordan psykologer kan bidra til bedre smertebehandling.

Emneord: helsepsykologi

Hender rekker fram sukkerbiter

Noen ganger jobber psykologer med folk som er søtere enn sitt eget beste. Her forteller Eirin Winje hvordan.

Emneord: helsepsykologi

Blå hjerne

Å hjelpe pasienten til innsikt i hjerneskadens konsekvenser er en viktig del av rehabiliteringen.

Scrabble.

Traumer kan med fordel være tema i helsepsykologisk virksomhet, ikke bare når pasienten kommer til samtale med bestilling om traumebehandling. 

Emneord: helsepsykologi , traumer , vold

Mann med blomst

De aller fleste er kjent med «flykt-eller-kjemp responsen» som trigges når vi står ovenfor stress eller potensielle farer. Dette er en respons som innebærer økt aktivering av kropp og sinn. Mindre kjent er imidlertid «avspenningsresponsen», som er det motsatte av «flykt-eller-kjemp responsen».

Emneord: eldre , helsepsykologi

Share |
Developed by Aplia and ABC Data - Powered by eZ Publish - About cookies

This site uses cookies. Read more about cookies here. Do not show this message again.