Kort vei til effektiv familiebehandling

I kommunale psykiske helsetjenester med lav terskel trenger vi verktøy som virker både godt og fort, og som oppleves nyttig for klienten. Løsningsfokusert, korttids familiebehandling er et slikt verktøy.

Dagens behandlingstilbud til barn og foreldre gir gjerne gode strategier til enten barn eller oftere foreldre, sjeldnere til familien som helhet. Rådene er gode og resultatene er positive. Men det kan være vanskelig og krevende for foreldre å komme hjem med mål utarbeidet sammen med terapeuten, men uten delaktighet fra de større barna eller ungdommene. Særlig når det ikke er enighet om målsettingene i utgangspunktet. Og det er det jo gjerne ikke, det er jo nettopp derfor de oppsøker hjelp!

  • Hva er det som må endres for deg?
  • Hva trenger du for å få til disse endringene?
  • Hvem kan hjelpe deg med dette?
  • Hvordan vil du merke at det har blitt bedre?

Dette er eksempel på sentrale spørsmål i løsningsfokusert familiebehandling. Der spørsmålene er viktigere enn gode svar. Der det er viktigere å utforske muligheter for utvikling og framgang, enn hvordan og hvorfor det har blitt så vanskelig. Theres Steiner har bidratt til å utvikle denne metoden overfor barn og familier (etter Berg/de Shazer). Steiner er en behandler som gjerne deler sin kunnskap, hun har undervist flere ganger ved R-BUP vest.

Det er min erfaring at det er enklere for en ungdomsfamilie i krise å finne gode strategier når de involverte sitter sammen og hører hverandres ønsker og tanker om løsninger og legger en felles plan. Gjennomføringen i etterkant blir et felles formulert prosjekt der alle parter er like mye involvert, og der det er et felles ansvar å nå målene. Målene beskrives gjerne i konkrete og positive formuleringer, hva den enkelte vil og skal - ikke hva han ikke vil eller ikke skal.

I løsningsfokusert terapi rettes fokuset innledningsvis på hva klienten - for eksempel en ungdom - kan og klarer. Familien forvisses om at vanskene vil bli håndtert etterpå, men først utforskes mestringen: hva foreldrene tenker han fikser bra, hvor talentene hans ligger, hva han selv syns om seg selv. Deretter hva vennene sier er bra med han, om hva han liker best og fikser på skolen, hva han liker å gjøre på fritiden. Men også hva foreldre har av egenskaper og ferdigheter som har vært nyttig for ungdommen, og hvordan de kan hjelpe videre. Poenget er å se foreldres vilje til å støtte barna sine, reformulere positivt og bekrefte ungdommen - som gjerne sitter der utpekt både som bærer og ansvarlig for vanskene familiene står i. Når terapeuten opplever å ha fått en god oversikt over dette, går en over til å finne ut hva det er som må endres. Her er det ungdommen selv som er eksperten, og foreldres rolle er å bidra til at ungdommen både finner målene og finner ut hva han trenger for å nå dem. Både ungdom og foreldre blir hørt, opplever mestring og fokus på egne ferdigheter og hvordan disse kan utvikles. Alt dette i løpet av første time!

De påfølgende timene utforskes og konkretiseres framgang og eventuelt nye mål settes opp. Dersom det har vært vanskelig - som det ofte er - har en fokus på hva som kan hjelpe en videre. Det er stadig en utvidelse av kartleggingen for å finne akkurat de områdene der klienten har mulighet for mestring og nyttig bruk av egne og foreldres ressurser. Når problemene er store og det virker for krevende, kan en benytte spørsmål knyttet til hvordan motgang og konflikter mestres (coping questions). Dette gir de involverte følelsen av å være på vei, selv om det går litt trått. Både foreldre og ungdom gir uttrykk for at de opplever seg forstått og bekreftet, og at det fører til positiv endring i løpet av få samtaler.

Løsningsfokusert familiebehandling er ett av mange gode verktøy i kommunalt psykisk helsearbeid. Det er stimulerende og spennende å arbeide som løsningsfokusert terapeut!

Kommentarer

Share |
Developed by Aplia and ABC Data - Powered by eZ Publish - Om informasjonskapsler

Dette nettstedet bruker informasjonskapsler. Les mer om informasjonskapsler her. Ikke vis denne meldingen igjen.