Gode kurvmakere gir bedre epler

Psykologer har store muligheter til å påvirke rammebetingelser rundt folks liv, noe som ble tydelig formulert av Zimbardo under årets psykologkongress i Oslo. Psykologen kan fungere som en sterk og relevant premissleverandør - dersom han eller hun kjenner sin faglige besøkelsestid!

Zimbardo snakket blant annet om å plukke ut dårlige epler fra en eplekurv - opprinnelig formulert som et sakkyndig oppdrag fra Bush-administrasjonen om å finne de ansvarlige enkeltindividene for grotesk fangevokterpraksis i Abu-Graibfengslet. Han argumenterte for at alle epler har potensiale for å bli dårlige, både dersom de ligger sammen med andre dårlige epler, men særlig om de ligger i en dårlig eplekurv. Dette vet vi jo fra personlighetspsykologi og fra sosialpsykologien. Men det var intervensjonen som Zimbardo anbefalte som var mest spenstig og tankevekkende for mange av de tilstedeværende: En får ikke bukt med epler som råtner - på lengre sikt - ved å plukke de enkelte som ser dårlige ut. De som lager eplekurvene må ansvarliggjøres og påvirkes. Da får innsatsen betydning for mange flere epler etter hvert.

Eplekurver av god kvalitet gjør at eplene og hele eplehurven holder seg fine lengre! Zimabardo tydeliggjorde altså det samfunnspsykologiske perspektivet. Han utfordret psykologer i alle leire til å være mer opptatt av det overordnete systemnivået, samfunnspsykologien: Hvordan kan psykologisk kunnskap brukes helsefremmende og forebyggende og gjøres tilgjengelig, interessant og nyttig for dem som lager bestemmelser om eplekurver og annet.

Hvordan er dette relevant for kommunene? Eller for kommunepsykologer?
Jeg har også tidligere vært opptatt av både epler og eplekurver, og har argumentert for nødvendigheten av gode psykologinnsatser både for den enkelte og for befolkningen. Våre kommunepsykologer arbeider også mye og godt med direkte og tilgjengelige psykologtjenester. Men hvordan kan vi bistå mer med vår psykologkompetanse på et tidligere tidspunkt enn i terapi, på det overordnete nivå?

I en kommune er det politikere og administrasjon som representerer eplekurvmakerne. Alle kommuner har planer for det de gjør. Ofte er det fagfolkene som utformer planer, og de får stor betydning for innhold og prioriteringer i tjenestene, og dermed for befolkningen.

Noen kommunepsykologer bidrar allerede i dette planarbeidet, særlig når det omhandler psykisk helse og de selv arbeider i rene psykisk helseavdelinger som har dukket opp i løpet av opptrappingsperioden. Psykisk helse og psykologer henger sammen. Men mange planer er aldri i nærheten av psykologisk kompetanse, og mange kommunalt ansatte psykologer er ikke i nærheten av de kommunale planene. Dette gjelder typisk i forhold til mer generelle planer om barnehager og skoler, men særlig mer allmenne planer for arbeid og velferd, for sosial- og eldreomsorg, for offentlig transport, arealplanlegging, kildesortering, miljøsatsing etc.

Jeg tror at mange psykologer vil kunne finne det både interessant og nyttig - både for seg selv og for befolkningen - å bruke faget sitt til å påvirke innholdet i egen tjeneste! For å få det til må en være opptatt av å få oversikt over det som rører seg i politikken og i de administrative beslutningskretsene. Og for å skaffe seg oversikt må man ofte selv prioritere det å skaffe seg oversikt! Man må vise interesse, bidra når mulig og be om å få uttale seg, som tillitsvalgt, som høringsinstans, som fagperson, som kommunalt ansatt. Det tar ofte litt tid å gjøre seg relevant og interessant for beslutningsmakerne, så tålmodighet og utholdenhet er avgjørende. Men har de først sett anvendelsen av en psykologs kompetanse også ut over terapirommet kan de etter hvert nesten ikke klare seg uten!

Det kunne vært interessant å høre om noen vil dele sine erfaringer fra å bidra og påvirke med sin psykologiske kompetanse til ulike planprosesser…

Kommentarer

Emneord: samfunnspsykologi , vold

Share |
Developed by Aplia and ABC Data - Powered by eZ Publish - Om informasjonskapsler

Dette nettstedet bruker informasjonskapsler. Les mer om informasjonskapsler her. Ikke vis denne meldingen igjen.