Boka vi selv har ventet på…

Vi skriver på en bok om psykisk helsearbeid i kommuner og psykologers deltagelse i dette arbeidet. Boken er i startfasen, og vi håper og tror den blir en forlengelse og utvidelse av Psykologforeningens nye hefte Psykisk helsehjelp der du bor – en veiviser til kommuner som har lykkes, som nylig ble overlevert til den nye helseministeren. For at boka skal bli relevant, ønsker vi innspill.

Boka skal bli en fagbok for kommuner og psykologer. Den skal presentere gode eksempler på kommunale psykologers funksjon, verktøy og rolleutforming. I boka vil vil prøve å sette psykisk helse inn i et livsløpsperspektiv, og ha som utgangspunkt innbyggernes behov for psykisk helsehjelp. Den blir en utvidelse i forhold til det omtalte informasjonsbrosjyren, fordi den har flere eksempler, mer om befolkningens behov og mer om psykologers kompetanse generelt.

Vi er tre psykologer som gjennom 20-35 år har deltatt entusiastisk i utviklingen av psykologstillinger i kommunene fra forskjellige kanter: Ragnhild Onsøien, mangeårig psykolog i alle deler av system og hjelpetjenester i Trondheim kommune – fra PP-psykolog på 70-tallet til rådmannens stab, og nå i RBUP Sør-Øst, knyttet til Spe- og Småbarnsnettverket. Det er også Anne Kari Hoel, som blant annet har arbeidet Familievern, i Norsk Selvhjelpsforum, i Helsedirektorat og i Barne- og Ungdoms- og Familiedirektoratet, og som tidligere var rådgiver i NPF i forbindelse med kommunepsykologsatsingen. Og det er undertegnende som har mer enn 20 års allsidig erfaring fra kommunefeltet, og som har sittet i NPFs Fagutvalg for Allmennpsykologi, etter hvert kalt Fag- og Spesialistutvalg i Samfunnspsykologi, siden 1991.

Vi kommer til å ha med en del praksiseksempler fra skriftlige arbeid vi har lest og fra psykologer vi har snakket med. Vi kommer også til å drøfte fordeler og ulemper med ulike organiseringer, og mer om overordnete strategier som psykologer kan delta i – som planarbeid, prosjektplanlegging, evaluering, implementering, kompetanseutvikling, bidrag til prioriteringer i det psykiske helsearbeidet og så videre. Slik sett blir det en fagbok som inkluderer både det kliniske allmennpsykologiske og det systemrettede, samfunnspsykologiske arbeidet i en kommune.

Vi har alle latt oss begeistre av de mange mulighetene, sett nytten av vårt psykologarbeid, og sett relevansen i vår kompetanse – på alle nivåer og områder som finnes i kommunene. Vi har mange visjoner for framtidig utforming av kommunale tjenester innenfor psykisk helsefeltet, der psykologene er en viktig, tydelig og stadig mer etterspurt aktør og medspiller. Vi er overbeviste om at dagens utforming av tilbud og tjenester bare er begynnelsen på en utvikling i retning av mer brukerstyring, økt fleksibilitet, mer samhandling mellom etater og bredere forståelse for innholdet i kommunal psykisk helsetjeneste. Denne utviklingen forutsetter større vekt på kunnskap og kompetanse i kommunene. Flere psykologer i kommunene vil bidra positivt til en etterspurt fagutvikling på psykisk helsefeltet.

Men også psykologene vil trenge rettesnorer i arbeidet sitt, fordi mulighetene er så mangfoldige, arbeidsfeltet er så bredt og samarbeidspartnere er så mange. Derfor blir det viktig for oss at boka også gir retning til kommunepsykologer sin rolleutforming og redskaper for å målrette og avgrense psykologens praksis, og at verdifulle erfaringer fra praksis blir utnyttet i videre utforming av modellene. Også kommuneledelsen skal få sitt; vi vil beskrive hva psykologer kan bidra med, slik at de mer enn nå kan drøfte og ta stilling til hva slags modell for rolleutforming de ønsker for sin kommune.
Boka vår skal forsøke å engasjere, inspirere, tydeliggjøre, gi ideer og eksempler. Vi håper at boken blir lesbar, relevant og praktisk nyttig! Vi vet vi er mange som er interessert i dette feltet.

Vi vil derfor gjerne ha innspill fra dere som framtidige lesere og kolleger om hva som er viktig for dere, for at boken skal bli nyttig!

Kommentarer

Det at dere vil sette psykisk helse inn i et livsløpsperspektiv, er strålene. Jeg er selv geronto- psykolog og også medlem i spesialistutvalget for klinisk gerontopsykologi, og jeg synes det er viktig å også sette fokus på de eldres psykiske helse. Eldres psykiske helse er desverre ofte blitt stemoderlig behandlet, både i litteraturen og i praksis - selv om det nå er tegn på bedring. Dette er spesielt viktig fordi vi nå står foran en forhåpentligvis stor satsning på psykisk helse i kommunene - og det er viktig at de eldre ikke blir glemt. Det er en stor og uensartet gruppe som krever kompetanse på en rekke ulike områder, og vi mener at psykologer har mye å bidra med. Som psykologer i ulike kommuner har dere forhåpentligvis erfaring også her (;

Vil bare minne om at det i løpet av de siste tiårene har kommet en del studier som setter eldres psykiske helse i fokus. Dere kan også gjerne ta kontakt med u.t. eller andre i spesialist- utvalget for anbefaling av litteratur o.a.
Mvh Hilde Christiansen

Takk for positivt innspill, her er vi helt enige! Vi holder på med et langsiktig arbeid for å kartlegge praksis og erfaringer fra kommunalt arbeid med voksne og eldre. Der det ikke finnes så mange kommunale erfaringer må vi snakke med dem som kjenner voksen- og eldrefeltet fra andre kanter, og vi har allererde tenkt at vi må invitere oss til en samtale med gerontoutvalget! Dere hører fra oss!

Share |
Developed by Aplia and ABC Data - Powered by eZ Publish - Om informasjonskapsler

Dette nettstedet bruker informasjonskapsler. Les mer om informasjonskapsler her. Ikke vis denne meldingen igjen.