Å hoppe etter Maria Blix

Maria Blix (”kommunepsykolog” i tv-serien Hvaler) arbeider hovedsakelig tradisjonelt terapeutisk med voksne. Med stort og smått, på kontoret og mer ambulerende, etter direkte forespørsel fra den enkelte klient eller på oppdrag fra andre i kommunen. Har TV2 fått med seg Psykologforeningens satsningsområde?

Maria Blix har vel mer enn mange bidratt til å vise folk flest og kommuneledere hvordan en lavterskel kommunepsykolog kan bidra i forhold til ulike hjelpebehov.

Selv er jeg svært stolt av min kommunale bakgrunn og erfaring. Den har formet meg som både fagperson og menneske. Jeg syns jeg har verdens mest spennende, utfordrende og stimulerende arbeidsplass – jeg har mye ugjort og vil ikke bytte!

Og jeg er en del av en historisk utvikling: Allerede i 1988 kom det en NOU om emnet: ”Psykologer i den kommunale helse- og sosialtjenesten” (1988-33). Den dukket til vår store glede opp igjen i en gammel pappeske her forleden, vi drev og kastet gammelt skrap. Det var et klenodium som ble funnet, NOUen har nemlig vært vanskelig å få tak i og utsolgt i årevis!

Bakgrunnen for utredningen den gang var de store reformene som førte til omlegginger og overføringer av ansvar fra statlig/fylkeskommunalt nivå til kommunene. Dette førte til at kommunen måtte håndtere flere oppgaver som var relevante for psykologer: For eksempel det som da het HVPU, fengselshelsetjenester, arbeid med HIV og flyktningehelsetjenester. Noen kommuner så behovet forpsykologkompetanse og opprettet psykologstillinger - på helsestasjonen, i barnevernet og i helsesjefens stab. Det fulgte ingen penger med utredningen. Kun noen få motiverte landkommuner og mer velstående og/eller større kommuner opprettet nye psykologstillinger.

Utover på 90-tallet ble ”Sandemanmidlene” benyttet til å finansiere noen flere psykologstillinger. Men først fra slutten av 90-tallet, med tydeligere føringer og statlige midler fra ”Opptrappingsplanen for Psykisk helse”, ble det større fart i opprettelser av psykologstillinger. Først nå ser det ut som om vi nærmer oss mye av det som ble beskrevet i NOUen for 20 år siden!

Men hva er en kommune?

Fra Utsira med 214 innbyggere til Oslo med over 560 000 innbyggere ligger det et hav av forskjellighet. Store og små kommuner, landkommuner og bykommuner/bydeler, fattige og rike kommuner, med ulike organiseringer – en kommune er absolutt ikke en kommune. Men alle bor i en kommune, gjennom hele livet. Og kommunen er gjennom lovverk og retningslinjer pålagt å overvåke og ivareta befolkningens primære behov.

Og hva er de kommunale psykologoppgavene?

Kommunene er ikke pålagt å ansette psykologer, men anbefalingene kommer stadig hyppigere og sterkere både fra staten, kommunene og befolkningen. Ikke minst har NPF og psykologene selv tatt store skritt ved å framheve kommunepsykologi og psykologiske lavterskeltilbud som nyttig og viktig. Ikke et øyeblikk for tidlig!

Mulighetene for kommunalt psykologarbeid er mange, og oppgavene står i kø! Psykologer kan arbeide med trivsel, tilhørighet og psykisk helse for alle gjennom hele livsløpet. Vi kan arbeide med helsefremming og forebygging, med lavterskel- og korttidsbehandling, eller med rehabilitering og koordinering. Vi kan arbeide med individ, familier og pårørende, grupper og mer befolkningsrettet. Vi kan ha fokus på tidlige tegn på skeivutvikling, løsninger og muligheter, samspill og relasjoner, kontekstuelle behov, bearbeiding og bedringsprosesser. Vi kan og bør dessuten arbeide og samarbeide med andre fagfolk!

Så kom og vær med og hopp etter Maria Blix!

Kommentarer

Share |
Developed by Aplia and ABC Data - Powered by eZ Publish - Om informasjonskapsler

Dette nettstedet bruker informasjonskapsler. Les mer om informasjonskapsler her. Ikke vis denne meldingen igjen.