Bibi Schjødts kommuneblogg

Bibi Schjødt blogget som psykolog i Bergen kommune, Barne- og familieteamet ved PPT-Ytrebygda. Bloggen er avsluttet.

Sentralstyret har vedtatt å utrede behovet for en ny allmennpsykologifordypning under den kliniske spesialiteten. Spesialistutvalget i klinisk samfunnspsykologi har flere spørsmål når Sentralstyret nå skal behandle forslaget:

Vi skriver på en bok om psykisk helsearbeid i kommuner og psykologers deltagelse i dette arbeidet. Boken er i startfasen, og vi håper og tror den blir en forlengelse og utvidelse av Psykologforeningens nye hefte Psykisk helsehjelp der du bor – en veiviser til kommuner som har lykkes, som nylig ble overlevert til den nye helseministeren. For at boka skal bli relevant, ønsker vi innspill.

Illustrasjonsfoto av figurer rundt paragraftegn.

Jeg støtter Psykologforeningens innspill til regjeringen om å lovfeste kommunalt psykisk helsearbeid. Men jeg synes vi skal gå enda lengre for barn og familier: Jeg vil samle lov om kommunehelse, lov om barnevern og lov om opplæring til en ny felles oppvekstlov!

Emneord: førstelinjen

Psykologer har store muligheter til å påvirke rammebetingelser rundt folks liv, noe som ble tydelig formulert av Zimbardo under årets psykologkongress i Oslo. Psykologen kan fungere som en sterk og relevant premissleverandør - dersom han eller hun kjenner sin faglige besøkelsestid!

Emneord: samfunnspsykologi , vold

I kommunale psykiske helsetjenester med lav terskel trenger vi verktøy som virker både godt og fort, og som oppleves nyttig for klienten. Løsningsfokusert, korttids familiebehandling er et slikt verktøy.

Vi klarer ikke å løse utfordringene i kommunalt psykisk helsearbeid for hele befolkningen gjennom kun å arbeide med tradisjonelt individuelt behandlingsarbeid. Heller ikke om vi utvikler lavterskeltilbud - dersom målgruppen er mennesker med omfattende og langvarige hjelpebehov (kroniske lidelser, langtidssykemeldte, flyktninger, rusmisbrukere etc).

Hvordan ser vi for oss at vi psykologer skal kunne klare å arbeide individuelt med lavterskel psykisk helsehjelp overfor alle dem som vil kunne benytte seg av tilbudet? Hvor mange psykologer trenger vi da?

Igjen har vi opplevd en skolemassakre, denne gangen i Tyskland. Her hjemme sier mange at også vi i Norge må forberede oss bedre - men hvordan? Skal vi styrke beredskapen? Skal vi ha mer samarbeid med politi? Eller skal vi satse forebyggende og byggende? Her må vi psykologer på banen!

Kommunene er en enorm arena for prosjektarbeid. Det ene behovet etter det andre dukker opp, og det er mange brukere og aktører. Og ikke minst: Det er rett og slett artig å delta i prosjektarbeid der vi får brukt vår psykologfaglige kompetanse i en systematisk og målrettet innsats.

Emneord: NAV , førstelinjen

Psykologforeningens hovedsatsingsområde er psykologiske lavterskeltilbud i kommunen. Helsedirektoratet har dessuten skrevet en rapport om "Psykologer i kommunene" - der lavterskeltilbud er et viktig element. Men hva er lavterskeltilbud? Hvor er de? Hvem tilbyr dem? Hva består de av?

Emneord: NAV , PPT , forebygging , førstelinjen

Share |
Developed by Aplia and ABC Data - Powered by eZ Publish - Om informasjonskapsler

Dette nettstedet bruker informasjonskapsler. Les mer om informasjonskapsler her. Ikke vis denne meldingen igjen.