Psykisk helse som fag i skolen

Mental Helse Ungdom har de siste årene tatt til orde for at psykisk helse må bli et eget fag i skolen og et eget tema i barnehagen[1]. Men hvorfor skal vi utsette dagens barn og unge for et tema som er så vanskelig?

Må vi virkelig utsette tilsynelatende friske barn og unge for det tunge feltet der fagfolk er uenige og brukerne sitter med helt andre oppfatninger av virkeligheten? Ja, det skal vi. Og det skal bli gøy!

Først må vi avklare hva vi snakker om. Hva er psykisk helse egentlig?

Det er nemlig ikke det psykologer, psykiatere og annet helsepersonell snakker om i sitt daglige virke. Det fagfolkene snakker om er stort sett psykiske helseproblemer. Det gjør for så vidt brukerne også, men jeg er stolt av å kunne si at brukerorganisasjonene er flinke til å fokusere på forebygging. Det er tross alt der engasjementet mitt startet – jeg ville ikke at noen skulle måtte gå igjennom det samme som jeg gjorde – jeg ville bidra til å forebygge.

Så hva er egentlig psykisk helse for noe? Vi har nok alle godt av å minne oss selv på det. Verdens Helseorganisasjon sier dette om psykisk helse:

”Mental health is not just the absence of mental disorder. It is defined as a state of well-being in which every individual realizes his or her own potential, can cope with the normal stresses of life, can work productively and fruitfully, and is able to make a contribution to her or his community.”[2]

Psykisk helse mer enn problemer

Psykisk helse er altså ikke det samme som psykiske helseproblemer, selv om helseproblemene er en del av det. Psykisk helse er en tilstand av velvære der hvert enkelt individ kan realisere hans eller hennes potensial, kan mestre normale livsutfordringer, kan arbeide produktivt og fruktbart og er i stand til å bidra til samfunnet og sine omgivelser. Det er dette vi må ha i tankene når Mental Helse Ungdom og andre vil ha psykisk helse som fag i skolen.

Psykisk helse i skolen bør ikke ha helseproblemer som hovedfokus. Faget må først og fremst inneholde alt det andre som psykisk helse handler om. Tanker, følelser, hvordan og hvorfor vi agerer og reagerer på menneskene rundt oss og hva de gjør. Det finnes mange spennende områder barn og unge kan lære om som gir dem en bedre forståelse av hva psykisk helse handler om. Det handler også om å gjøre barn og unge bevisste på seg selv. Bevisstgjøring er, som kjent, det første skrittet mot endring og når det kommer til hvordan barn og unge ser på psykisk helse så trengs nettopp endring.

Mental kapital

Med et eget fag for psykisk helse vil vi kunne oppnå langt større mental kapital i befolkningen. Ved å bygge mental kapital økes befolkningens samlede potensial til å utvikle trygghet, selvstendighet og kreativitet, bruke sine følelser, tenke smart, koordinere sin adferd, danne sosiale nettverk og mestre utfordringer.

Det er jo dette som forebygger! Det er disse tingene jeg skulle ønske jeg hadde lært. Det er dette fokuset som kan bidra til at mobbing kan bli en like fjern tanke som polio. Fordi mobbing skal bort. Mobbing er for mange noe som gjør livet mye vanskeligere enn det hadde trengt å være, og for noen blir livet helt ødelagt. Mobbing er en risikofaktor vi kan – og ikke har råd til å fjerne.

Utfordringene som skisseres av alt fra Folkehelseinstituttet til statsministeren viser at vi er nødt til å ta forebygging av psykiske lidelser på alvor. Derfor er forebygging av psykiske lidelser svært relevant.  Psykiske lidelser har høy forekomst i befolkningen og debuterer gjerne i tidligere alder enn andre helseproblemer[3]. Opp til 75 % av alle psykiske lidelser debuterer før 25 års alder[4]. Dette betyr at det må satses mye mer på forebygging blant barn og unge. De treffer vi på skolen. Det gjør skolen – og barnehagen – til den beste arenaen for forebygging.

Les også  Mener psykisk helse bør inn som eget skolefag.  

Programmene fins!

I dag legger læreplanverket opp til at elevene skal lære om mat, helse, fysisk fostring og seksualitet. Her blir nesten alle aspekter ved den fysiske helsen berørt, mens den psykiske helsen så vidt er nevnt og kan i stor grad velges bort etter eget forgodtbefinnende. Dette står i grell kontrast til det som blir beskrevet som vår tids største helseutfordring. På tross av at mange av de psykiske helseproblemene er mulig å forebygge gjøres det ingenting for å redusere forekomsten.

I dag finnes det en rekke program om psykisk helse som tilbys skolene gjennom Psykisk helse i skolen [5] . Skolene kan bruke dem dersom de ønsker det. Disse programmene er svært viktige for å kunne spre kunnskap om psykisk helse og til dels også øke hjelpesøkingen, men det er på langt nær nok til å kunne forebygge psykiske helseproblemer. Nå er det ikke sånn at et eget fag i skolen vil være det eneste saliggjørende for forebygging av psykiske helseproblemer, men det vil være et viktig og riktig sted å begynne.

[1] Mental Helse Ungdom:  http://www.mentalhelseungdom.no/dette-jobber-vi-med/forebygging-og-aapenhet

[2] WHO: http://www.who.int/features/qa/62/en/index.html

[3] Folkehelseinstituttet, rapport 2011:2:
http://www.fhi.no/dokumenter/960011f100.pdf

[4] http://psykiskhelsearbeid.no/levealder/

[5]  http://phis.no/programoversikt.asp?id=2434

Kommentarer

Share |
Developed by Aplia and ABC Data - Powered by eZ Publish - Om informasjonskapsler

Dette nettstedet bruker informasjonskapsler. Les mer om informasjonskapsler her. Ikke vis denne meldingen igjen.