Hvorfor samarbeider vi ikke bedre?

Det hender at jeg møter mennesker som mener psykiatrien er ondskap satt i system, at de ansatte begår overgrep, og at de gjør det med vilje. Det er en beskrivelse jeg ikke kan gå med på.

Selv kan jeg nok beskyldes for å være i motsatt ende av skalaen. At jeg går langt i å forsvare psykisk helsevern, og at de som jobber i den kun motiveres av å gi pasientene et best mulig liv. Det er også en beskrivelse jeg ikke kan gå med på. Det er mange grunner til det. Først og fremst at verken livet eller psykisk helsefeltet er svart/hvitt. I tillegg er det en så unyansert framstilling av virkeligheten at det meste blir utelatt.

Når behandling av psykiske lidelser og helseproblemer blir framstilt ensidig negativt, undergraver man også alle de som opplever å få god hjelp. Man sier rett og slett at deres erfaringer ikke er gyldige.

Samme banehalvdel

Det jeg vil ta opp her og nå er samarbeid, fordi brukermedvirkning er nettopp det: Samarbeid. For å sette det litt på spissen kan en si at brukerorganisasjonene og fagfeltene i somatikken stort sett har spilt på samme banehalvdel, mens på psykisk helsefeltet har vi vært motstandere. Denne motsetningen var noe av det første jeg la merke til, og stusset over, da jeg ble aktiv i Mental Helse Ungdom og Mental Helse.

Mitt utgangspunkt i møte med profesjonene er samarbeid. Ikke fordi jeg nødvendigvis ønsker å bli likt av disse menneskene med høyere utdanning og høye posisjoner, men fordi jeg har et genuint og brennende ønske om å kunne endre hverdagen til alle de som opplever å være avmektige i møte med et system som egentlig har til hensikt å hjelpe dem. 

Hvis vi skal få til endringer i måten brukerne bli møtt på, og hvordan vi møter hverandre, må vi ha et klima for samarbeid når vi skal utvikle tjenester i dagens og morgendagens psykisk helsehverdag. Vi må kunne møtes og stole på hverandres motiver for hvorfor vi er her. Samarbeid blir nemlig håpløst hvis vi møter hverandre med mistanker om at fagfolk alltid vet best og avskyr brukermedvirkning og at brukerne bare er kranglefanter som ikke vet sitt eget beste.

Det er ikke dermed sagt at jeg mener at man skal la være å ta opp kritikkverdige forhold på psykisk helsefeltet, tvert imot. Hvis vi lykkes med å skape gode arenaer for samarbeid og klarer å skape rom og takhøyde for diskusjoner, mener jeg helt bestemt at det vil bli lettere for brukerne å si fra når de opplever ting som ikke er greit. Det er her brukerorganisasjonene kommer inn og spiller en viktig rolle. Det er vi som kan målbære brukernes synspunkter overfor fagfolk, myndigheter og media. Det er nemlig ingen andre som gjør det. 

I dag opplever mange at de ikke blir hørt når de gir uttrykk for at ting de har opplevd har vært vanskelig, kanskje til og med traumatiserende, i møte med behandlingsapparatet. Det er derfor brukerorganisasjonene er så viktige. Alle brukerorganisasjonene.

Gjennomslagskraft

Det er nemlig sånn at selv om jeg ikke nødvendigvis deler alle synspunkter til for eksempel We Shall Overcome (WSO), så er jeg glad for at de finnes. Det er fordi de ofte trekker opp andre, men minst like viktige problemstillinger enn det vi selv gjør. Deres arbeid med menneskerettigheter setter jeg spesielt stor pris på fordi WSO har jobbet godt med det over lang tid og evner å sette det på dagsorden. Mangfoldet blant brukerorganisasjonene gjør at vi er i stand til å løfte flere saker grundigere, og når vi først finner felles saker har det også desto større gjennomslagskraft.

Selv om vi har kommet langt når det kommer til brukermedvirkning, har vi fortsatt en vei å gå. For at vi skal kunne utvikle godt samarbeid, er det viktig at alle partene opplever at de deltar på like fot med de andre.

Helseminister Bent Høie sa i møte med brukerorganisasjonene at erfaringkompetanse skal være likeverdig med fagkompetanse. Tilbakemeldingene fra brukerorganisasjonene på psykisk helsefeltet lot ikke vente på seg. Nestleder i Mental Helse, Linda Øye, sa at da kan ikke brukerne bare jobbe for takknemlighet – det må penger inn også.

Kongens bord

Linda har et godt poeng, nemlig det at er rart å forvente at brukerrepresentanter skal legge ned en betydelig innsats bare fordi de er takknemlige for å få lov til å sitte ved kongens bord. Når sant skal sies er det helt feil å forvente takknemlighet fra brukerne over brukermedvirkning. Brukermedvirkning burde være en selvfølgelighet som de som yter tjenestene burde være takknemlige for.

Hvordan vi skal organisere et slikt løft av erfaringskompetanse må også diskuteres, men det oppleves litt fåfengt å gjøre før vi faktisk er der.

Konklusjonen av dette er nok at vi må stole på hverandres motiver, vi må løfte hverandre og takhøyden slik at vi kan tåle uenighet og erfaringskompetansen må løftes ytterligere ved å sørge for at det finnes penger til å lønne alle de dyktige menneskene som legger ned en betydelig innsats i brukermiljøene. 

Kommentarer

Hvorfor samarbeider vi ikke bedre?

Helt enig. Og er erfaringskompetanse likeverdig med forskningskompetansen til RBUP og NAPHA som jo får offentlige midler, og har mynde til å påvirke klinisk praksis, bør Høie raskt i 2014 vise at hans støtte ikke er blott retorisk men praktisk. Med ønske om et godt nytt år fra kommunepsykolog Ørstavik i Herøy.

Hvorfor samarbeider vi ikke bedre?

Velkommen som blogger, Adrian, og godt nytt år!

Flott tekst du har skrevet. Brukermedvirkning er noe av det viktigste vi må sikre, og jeg synes vi strever en del med hvordan vi skal få det til i praksis. Håper jeg får anledning til å snakke med deg om dette en dag. Enig med Ivar i at det blir spennende å se om det kommer noe mer enn retoriske støttepoeng fra helseministeren.

Hvorfor samarbeider vi ikke bedre?

Adrian, så fint at vi kan glede oss til å høre mer av din kloke stemme framover. Det er bra at du framhever det sammensatte i brukerstemmen, at brukere av psykisk helsetjenester har ulike, og motsetningsfylte behov og meninger. Jeg mener brukermedvirkning dreier seg om kontinuerlig dialog, både i hvert enkelt møte mellom hjelper og bruker, og på et mer overordnet helsepolitisk nivå. Eller samarbeid, som du sier.

Emneord: brukere

Share |
Developed by Aplia and ABC Data - Powered by eZ Publish - Om informasjonskapsler

Dette nettstedet bruker informasjonskapsler. Les mer om informasjonskapsler her. Ikke vis denne meldingen igjen.