Tvangsutredning sendt til høring

Rød V. Foto: YAY Micro

Paulsrudutvalgets tvangsutredning er nå sendt ut til høring. Når grunnlag for ønske om tvang er pasientens behov for behandling, skal tvang bare være aktuelt hvis pasienten mangler beslutningskompetanse, lyder ett av forslagene som skal styrke pasientenes selvbestemmelse.

Begrepet ”beslutningskompetanse” foreslås å erstatte dagens begrep ”samtykkekompetanse” i pasientrettighetsloven. Hensikten er å tydeliggjøre at begrepet omfatter både evne til å samtykke til behandling og til å nekte behandling.

17. juni overleverte utvalget NOU 2011:9 Økt selvbestemmelse og rettssikkerhet. Balansegangen mellom selvbestemmelsesrett og omsorgsansvar i psykisk helsevern til helse- og omsorgsminister Anne-Grete Strøm-Erichsen.

25. august ble utredningen sendt ut på høring med høringsfrist tirsdag 3. januar 2012.

Gå til Helse- og omsorgsdepartementet.

Gå til Psykologforeningens fagsider om tvang.

Gå til kronikken Veldig sterk, veldig snill.

Emneord: tvang

Kurs og konferanser

Fond til videre- og etterutdanning av psykologer i klinisk psykologi og psykoterapi.

Søknadsfrist 1. oktober.

Les mer her

Har du spørsmål om lønns- og arbeidsvilkår?

Jus- og arbeidslivsavdelingen har telefontid kl. 12.15–15.00 mandag til fredag.

Ring 23 10 31 30

Developed by Aplia and ABC Data - Powered by eZ Publish - Om informasjonskapsler

Dette nettstedet bruker informasjonskapsler. Les mer om informasjonskapsler her. Ikke vis denne meldingen igjen.