Kriseplaner kan redusere tvangsbruk

Kriseplan og systematisk risikovurdering er tiltak som kan redusere bruk av tvang i psykisk helsevern. Det viser en ny rapport fra Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten. Senteret har sett nærmere på forskning om effekten av tiltak for å redusere tvangsbruk overfor voksne med alvorlige psykiske helseproblemer.

Rapporten Effekt av tiltak for å redusere tvangsbruk i psykisk helsevern for voksne er utarbeidet på oppdrag av Norsk Psykologforening og inkluderer 12 internasjonale studier. Hovedkonklusjonen er at kvaliteten på dokumentasjonen er lav, noe som får forskerne til å etterspørre ”flere og mer robuste studier”.

Kriseplaner

I rapporten gis eksempler på tiltak som kan redusere tvangsbruk. Ett tiltak er kriseplan som består i at pasient, pårørende og helsepersonell blir enige om hva som skal skje ved en krise eller sykdomsforverring, og hvordan det skal skje.

Kriseplaner regnes i dag som et sentralt virkemiddel for å redusere tvang også i norsk helsevesen. Det fremgår av Bedre kvalitet – økt pasientsikkerhet Nasjonal strategiplan for økt frivillighet i psykiske helsetjenester (2012-2015)

Også systematisk risikovurdering ved hjelp av sjekklister for å kunne vurdere en persons atferd og psykiske tilstand, kan redusere bruk av tvangsmidler. Ett eksempel på en slik sjekkliste er Brøset sjekkliste for prediksjon av vold.

Begrenset kvalitet

Nasjonalt kunnskapssenter mener jevnt over at studiene svekkes av begrenset kvalitet på dokumentasjonen, men trekker likevel frem noen funn:

  • En studie som undersøkte effekten av nettverk og samhandling innen hjelpeapparatet rapporterte reduksjon antall tvangsinnleggelser for polikliniske pasienter. 
  • En studie som undersøkte tiltak for inneliggende pasienter, rapporterte at støtte av personlig advokat for pasienter som er tvangsinnlagt kan bidra til å redusere sjansen for nye tvangsinnleggelser. 
  • En studie som undersøkte effekten av tvungent psykisk helsevern uten døgnopphold (TUD) sammenlignet med frivillig psykisk helsevern for utskrivningsklare pasienter, viste at det var flere reinnleggelser med tvang i tiltaksgruppen enn i kontrollgruppen.

Ingen av studiene som er gått nærmere etter i sømmene, er gjennomført i Norge. Men flere av tiltakene som har vært under lupen, er også i bruk i Norge, for eksempel kriseplan, systematisk risikovurdering, ACT- team, akutt- kriseteam og behandlingskontrakter.

Geografiske forskjeller

Det er store geografiske forskjeller i Norge når det gjelder bruk av tvang i psykisk helsevern Det er også forskjeller mellom de enkelte institusjonene. Dette er bakgrunn for at Psykologforeningen tok initiativ til kunnskapsoppsummeringen som nå ligger på bordet.

Gå til Psykologforeningens sider om tvang.

Emneord: tvang

Developed by Aplia and ABC Data - Powered by eZ Publish - Om informasjonskapsler

Dette nettstedet bruker informasjonskapsler. Les mer om informasjonskapsler her. Ikke vis denne meldingen igjen.