Flere veier til redusert tvangsbruk

Åpne dører

I et notat foreslår Psykologforeningen en rekke tiltak for å redusere bruk av tvangsmidler i psykisk helsevern.

– Både brukere, fagfolk og myndigheter er enige om at tvang ikke skal brukes unødvendig.  Hvis tvang er nødvendig for å sikre forsvarlig helsehjelp, må kunnskapsgrunnlaget være solid og tiltakene kvalitetssikret, påpeker Psykologforeningens president Tor Levin Hofgaard.

 

Tor Levin Hofgaard

Tor Levin Hofgaard

Han sier at innsatsen i psykisk helsevern må forankres i prinsippet at frivillighet er forsøkt først. Dette gjelder i alle faser av et behandlingsforløp: Før selve innleggelsen, i selve innleggelsessituasjonen, ved bruk av tvangsmidler og tvangsmedisinering under oppholdet, i det tvungne ettervernet (TUD) og dersom reinnleggelse blir aktuelt.

 

Last ned policynotatet her.

Flere virkemidler

I notatet som Psykologforeningen nå legger fram, pekes det ut flere virkemidler for å redusere tvangsbruken:

  • Alternativer til akutte tvangsinnleggelser
  • Alternativer til tvangsmidler
  • Behandlingsformer som forebygger tvang
  • Tilstrekkelig ressurser, tid og kompetanse
  • Egne pasientforløp
  • Kvalitetssikring av lovforståelsen

Stoppunkter

Hofgaard mener frivilligheten kan sikres på en annen måte i dag blant annet ved å opprette stoppunkter i behandlingsforløpene.

 

"

Det vil kreve ressurser å bedre behandlingsformene, bruk mindre tvangsmidler og øke personalets kompetanse

"

– Det bør være stoppunkter både før og under innleggelse, for hvert vedtak som fattes under oppholdet, og ved evaluering i situasjoner der tvang har vært brukt, påpeker han.

Gå til Psykologforeningens sider om tvang.

Hofgaard påpeker at å realisere kravet om at frivillighet alltid skal prøves først, forutsetter nødvendige ressurser til nok og riktig bemanning og drift.

– Det vil kreve ressurser å bedre behandlingsformene, bruk mindre tvangsmidler og øke personalets kompetanse. Det er også nødvendig å opprettholde tilstrekkelig antall døgnplasser og brukerstyrte senger slik at terskelen for å bli tilbudt frivillig innleggelse senkes og pasienter kan komme til sykehus på et tidligere tidspunkt, og i flere tilfeller komme frivillig.

– Ingen av disse tingene er gratis, sier Hofgaard.

Mangelfull rapportering

Antall tvangsinnleggelser ser ut til å være stabile, varigheten av tvungent vern og bruken av skjerming øker. I 2014 ble om lag 5 600 pasienter tvangsinnlagt til sammen 8 000 ganger. 2 400 pasienter hadde vært under tvang uten døgnopphold (TUD). Det var 7 100 tvangsmiddelvedtak og 4 500 skjermingsvedtak. 

Helsedirektoratet har oppgitt at det fortsatt er mangelfull innrapportering i form av tall på tvang uten døgnopphold og vedtak under gjennomføringen av vernet.

Våren 2016 avdekket også media at tvangstallene er betydelig høyere enn det som rapporteres inn til Norsk pasientregister ( VG, 2016 ). Det kan derfor ikke utelukkes at tvangsbruken øker.

Developed by Aplia and ABC Data - Powered by eZ Publish - Om informasjonskapsler

Dette nettstedet bruker informasjonskapsler. Les mer om informasjonskapsler her. Ikke vis denne meldingen igjen.