ECT bør kun gis som frivillig behandling

Kvinne som nekter

Psykologforeningen mener ECT kun skal gis som frivillig behandling. 

I følge et oppslag i VG 2. oktober har det forekommet ECT-behandling flere steder i landet uten pasientens samtykke. Elektrokonvulsiv behandling (ECT), tidligere kalt elektrosjokk, er en behandlingsform som utløser kunstige epileptiske anfall ved å lede korte elektriske støt gjennom pasientens hjerne. 

Tidligere i år uttrykte Sivilombudsmannen bekymring for bruk av ECT med hjemmel i nødrett ved Stavanger universitetssykehus. 

ECT regnes for å være svært inngripende og er ikke tillatt uten pasientens informerte samtykke. Helsemyndighetene har likevel akseptert at ECT kan gis på grunnlag av nødrett i en akutt livstruende situasjon uten pasientens samtykke. Dette er Psykologforeningen skeptisk til.  

 

"

Ved bruk av nødrett mister pasienter mange av rettssikkerhetsgarantiene 

"

Frivillig behandling

Psykologforeningen mener at ECT kun bør gis som frivillig behandling. I en høringsuttalelse til Helsedirektoratets forslag til Nasjonale faglig retningslinjer for bruk ev elektrokonvulsiv behandling (ECT), uttrykker foreningen bekymring for pasienters rettsikkerhet i tilfeller der ECT brukes ved nødrett.  «Ved bruk av nødrett mister pasienter mange av rettssikkerhetsgarantiene man normalt vil ha ved behandling uten samtykke. Nødrett er en straffefrihetsgrunn som gjør at en ellers straffbar handling blir lovlig», mener Psykologforeningen.

Bekymret ombud

Tidligere i år rykket altså Sivilombudsmannen ut med sine bekymringer i en melding på sivilombudsmannen.no: «Stavanger universitetssjukehus har i senere år gjennomført ECT-behandlinger begrunnet i nødrett overfor et lite antall pasienter. Det var særlig grunn til bekymring når det gjaldt behandlingen av én av disse pasientene. Dokumentasjonen tydet på at det ikke ble foretatt tilstrekkelige vurderinger av om vilkårene for nødrett var oppfylt, og at tolk ikke ble benyttet før iverksettelsen av behandlingen selv om pasienten ikke kunne norsk.» 

Sivilombudsmannens forebyggingsenhet gjennomførte et besøk til Stavanger universitetssjukehus, spesialavdeling for voksne 9.–12. januar 2017. Sykehuset ble varslet på forhånd om at Sivilombudsmannen planla å gjennomføre et besøk, men tidspunktet ble ikke oppgitt. Spesialavdeling for voksne har fire avdelinger med til sammen 114 sengeplasser. 

Emneord: tvang

Developed by Aplia and ABC Data - Powered by eZ Publish - Om informasjonskapsler

Dette nettstedet bruker informasjonskapsler. Les mer om informasjonskapsler her. Ikke vis denne meldingen igjen.