Staffs bagateller

Jeg hadde lyst til å skrive noe om ”Lommemannen” og Staff i denne bloggen. Temaet er nå noe av det mest dagsaktuelle aviser og media for øvrig har fokus på. Og ambisjonen med denne bloggen er nettopp å kommentere saker som kommer opp, og som jeg som president spesielt, og Norsk Psykologforening generelt, blir opptatt av.

Da jeg skulle skrive noe om dette, oppdaget jeg at det var ganske vanskelig. Ikke fordi det ikke finnes noe å si, og ikke fordi det ikke er lett å mene noe om dette, men fordi det er en balanse mellom fag og person i denne saken som gjør kravet til presisjon viktig. Når jeg har fått ryddet hodet litt etter de første dagenes intense debatt i alle medier, fremstår det imidlertid klart for meg at det er et element som i denne saken er lett å overse: Tor Erling Staff er en juridisk, og ikke psykologisk, ekspert.

Hans antakelser om hvilke skadelige følger overgrep vil ha for dem som blir krenket, er å betrakte som private meningsytringer, og bør ikke tillegges autoritativ tyngde. Tor Erling Staff har selv beskrevet sine barnlige seksuelle opplevelser med voksne menn som noe han opplevde som positivt i sitt liv, og jeg skal ikke hevde at han har opplevd dette annerledes. Vi vet at enkelte barn er mer robuste enn andre, og at noen barn etablerer mestringsstrategier som ikke påvirker deres liv like fundamentalt som andre barn videre i livet.

Samtidig er det uten tvil slik at krenkelser av barns integritet og manglende bekreftelse av egne opplevelser kan få alvorlige skadevirkninger. At seksuelle overgrep fra en voksen kan oppleves som slike krenkelser vil enhver fagperson være enig i. De utsagnene Staff frembringer likner dessverre umiskjennelig på de overgripere selv bruker som forklaringsmodeller for å rettferdiggjøre sine krenkelser mot barn. De ønsker å forklare dette som en gjensidig handling, som noe som begge kan ha glede av, som noe som bare er ufarlig ”kos”.

For meg, og for Psykologforeningen, er det i denne omgang viktig å fastholde at spørsmålet om konsekvensene av seksuelle overgrep mot mindreårige ikke bør være gjenstand for privat synsing – verken fra enkelt-jurister med en mer eller mindre skjult agenda eller andre.

Sakkyndige eksperter og fagmiljøene vil kunne beskrive hvilke kjente langtidsvirkninger denne type lovbrudd har – og det er viktig at både politi, rettsvesen og offentlighet legger slike til grunn for saksbehandling og eventuell domfellelse.

For de mange ofrene for både denne gjerningsmannen og andre, er det avgjørende at de blir hørt, trodd og ikke mistenkeliggjort når de forteller om langvarige psykiske problemer i etterkant av slike opplevelser.

Kommentarer

Emneord: vold

Share |
Developed by Aplia and ABC Data - Powered by eZ Publish - Om informasjonskapsler

Dette nettstedet bruker informasjonskapsler. Les mer om informasjonskapsler her. Ikke vis denne meldingen igjen.