Psykisk helse - er det så nøye da?

Riksrevisjonens rapport om tilstanden i psykisk helsevern er rystende lesning. Å bli henvist til spesialist for en psykisk lidelse fremstilles nærmest som å spille Lotto.

Sjansen for at du faktisk får det du ønsker deg, virker minimal. Muligheten for at du blir dårligere av å bli henvist er stor, fordi du risikerer å vente lenge.

Det er svikt i alle ledd. Fra enkeltbehandlere, via helseforetak og til direktorat og departement. Nærmere en total ”nedsmelting” av en hel sektor inne helsevesenet skal man lete lenge etter.

Les mer om Riksrevisjonens rapport

Journalist Anne Hafstad i Aftenposten har i sin kommentarartikkel 26. november helt rett i at det faglige ambisjonsnivået innen psykisk helsevern ikke er høyt nok. Og det gjelder ikke bare metodene til behandlerne. Selv etter 10 år med Opptrappingsplanen for psykisk helse har dette fagfeltet på ingen måte oppnådd samme status som somatikken i budsjetter, faglige prioriteringer og utvikling. Mens myndighetene snakker varmt om prioritering av psykisk helse, sitter styrene i helseforetakene og lar somatiske avdelinger ”låne” store summer av opptrappingsmidlene. Den generelle veksten i sykehussektoren viser at man fortsatt ser på psykisk helsevern som en blindtarm som må ta til takke med det som blir til overs når andre har fått sitt. Størst er veksten i somatisk helse, noe som er det motsatte av det myndighetene har bestemt.

Med psykiske lidelser virker det fortsatt som om man lever i en virkelighet der det er lov til å tenke ”Er’e så nøye ’a?”. Det virker som om det fortsatt eksisterer en ide om at det ikke er behov for så mye kompetanse for å hjelpe en med depresjon, angst eller psykose. Det er ikke nødvendig med så mye utdanning for å stille diagnoser, gjøre utredninger eller være ansvarlig for behandling. Terapi er da ingen kunst å drive med – er det vel? Man sitter jo bare der og snakker litt. Alle kan vel gjøre det, etter litt kursing.

Også i 1.linjen opplever vi holdningen. Fortsatt er ikke psykiske helsetjenester lovpålagt i kommunene. Dette til tross for at vi vet at det sterkest voksende folkehelseproblemet i Norge er angst, depresjon og rus. Spesialkompetanse på dette området er lite etterspurt i kommunene. Hele tilbudet kan strykes i en enkelt budsjettforhandling. Og dette skjer mange steder.

Fastlegene får også disse pasientene inn på sine kontorer, og sender dem videre med henvisning, og en liste på 150 telefonnummer som pasienten selv må ringe til. Ingen fastlege ville funnet på å skrive henvisning til en lungeundersøkelse eller for et vondt kne, for så å be pasienten selv finne en spesialist i Gule sider. Men er det psykiske helse plager er dette tydeligvis helt greit. Forstå det den som kan.

Norsk Psykologforening mener vi tar vår del av ansvaret for å sikre kvaliteten innen behandling av psykiske plager. Vi har vedtatt en prinsipperklæring om evidensbasert praksis og vi har etiske retningslinjer og et fagetisk råd pasienter kan klage til om psykologer utfører sin jobb på en måte som ikke er i tråd med det som anses som beste praksis. Vi jobber også tett med myndighetene for å få utviklet gode retningslinjer for utredning og behandling.

Vårt hovedsatsingsområde de neste årene er lavterskel psykologhjelp. Man bør kunne få rask hjelp av en psykolog når man har moderate plager. Og man bør slippe å bli henvist og vurdert verdig av fastlegen før man får slik hjelp. Vi vet at dette er bedre enn medisiner, sykmelding og en kort prat med legen. Derfor vil vi ha flere psykologer nær der folk er.

Samtidig må også Stortinget, departementet, direktoratet og helseforetakene ta inn over seg at psykisk helsevern på måter er en ”underdog” i helsevesenet. Det stilles ikke samme krav til faglighet, etterspørres ikke samme presisjon, og det prioriteres ikke å ha og ta i bruk høy kompetanse i faglig praksis og organisatorisk ledelse. For ofte lar man dette fagfeltet være salderingspost, og for lenge har man godtatt at psykisk helsevern sine behov kommer som vedheng til somatikkens. Riksrevisjonens rapport viser at det er på tide å snu!

Kommentarer

Share |
Developed by Aplia and ABC Data - Powered by eZ Publish - Om informasjonskapsler

Dette nettstedet bruker informasjonskapsler. Les mer om informasjonskapsler her. Ikke vis denne meldingen igjen.