Hvordan verden går videre

En pasient som går til psykolog møter i dag en behandler som på helt selvstendig grunnlag kan vurdere, diagnostisere, behandle og avslutte behandling - uten involvering eller overprøving fra annet helsepersonell. Men psykologer har fram til nå ikke hatt mulighet til å vurdere arbeidsførhet. Dette blir det nå trolig en endring på.

Psykologene er – ved siden av legene – de eneste som etter helsepersonelloven kan ha et totalansvar for pasientbehandling. I dag kan psykologer skrive trygdeerklæringer og sykmelding II (erklæring til trygdeetaten etter åtte ukers sykmelding), de kan vedta tvangsinnleggelse og bruk av tvangsmidler. De kan med andre ord både vurdere at du er for syk til noen gang å jobbe igjen, eller så dårlig at du må legges i reimer på lukket avdeling.

På tross av dette har psykologen likevel ikke kunnet sende melding til arbeidsgiver om at du ikke kommer på jobb i morgen! En pasient har heller ikke kunnet få friskmelding av psykologen, selv når dette er vurdert som et viktig ledd i behandlingen, eller nødvendig for full tilfriskning.

Det har for mange vært vanskelig å forstå at pasienter som går til psykolog skal behandles annerledes enn dem som går til lege. Går man til behandling for kne, øre, øyne, rygg eller andre fysiske plager og skader, blir man sykmeldt av den ansvarlige lege eller behandler. Selvsagt blir fastlegen informert og epikriser oversendt, men det er udiskutabelt slik at den til enhver tid medisinfaglige ansvarlige må vurdere om pasientens plager er av en slik art at de kan jobbe eller ikke. Dette er innlysende i somatikken. Det har av en eller annen grunn ikke vært slik innen psykisk helsevern.

Nå skjer det endelig endringer på dette. Pasienter som går til psykolog i Akershus og Telemark kan fra 2009 få sin arbeidsførhet vurdert av sin psykolog. Dette ble klart etter at Arbeids- og inkluderingsdepartementet den 27. mars la fram forslag til forskrift for forsøksordning som skal vare i to år. Det er et fornuftig forslag, som vil gi anledning til å studere effekten og gjøre nødvendige justeringer før ordningen innføres permanent på landsbasis. Psykologforeningen har i mange år jobbet for en slik prøveordning, og jeg mener pasientene har all grunn til å glede seg over at den nå kommer på plass.

Jeg deltok rundt påsketider i flere debatter med Legeforeningen om dette spørsmålet. Vi har utvilsomt ulikt ståsted og forskjellig syn på om pasienter som går til psykolog virkelig vil ha fordel av denne reformen. Jeg tror likevel at vi i denne saken kan komme til å oppleve det samme som da psykologene for ti år siden jobbet for å sikre tilgang på en bredere kompetanse enn legenes ved tvangsvedtak innen psykisk helsevern. Også den gang var Legeforeningen klart imot en endring, og mente det innebar en klar faglig risiko å gi psykologene mandat til tvangsvedtak. I dag sier lederen i Psykiaterforeningen at han ikke lenger har noe imot at psykologer gjør denne jobben. Han har sågar uttalt at vi nærmest godt kan ”overta hele greia”.

Jeg er overbevist om at pasientene vil tjene på at det er psykologen som vurderer eventuell restarbeidsevne; at det er psykologen som deltar i møter med arbeidsgiver og også planlegger tilbakeføring til arbeidsplassen. Selvsagt må det etableres gode informasjons- og samarbeidsrutiner mellom psykolog og fastlege. Og selvsagt må vi sikre at psykologer som skal gjøre disse vurderingene får nødvendig skolering for å kunne drive sykemeldingsarbeid.
Det handler bare om evne og vilje til å få et godt system på plass – og det har vi i Norsk Psykologforening mye av.

Kommentarer

Emneord: sykefravær

Share |
Developed by Aplia and ABC Data - Powered by eZ Publish - Om informasjonskapsler

Dette nettstedet bruker informasjonskapsler. Les mer om informasjonskapsler her. Ikke vis denne meldingen igjen.