Fritt Ords Pris for homohat?

Endret versjon 23. april: Hun har gitt uttrykk for at homofil kjærlighet er mindreverdig og hedonistisk og at lesbiske kvinner er rugekasser. 16. april ble det klart at Nina Karin Monsen får tildelt Fritt Ords Pris for 2009. Forstå juryen den som kan.

Juryen kaller henne uredd , og de fremhever at hun har ytret seg fritt med store omkostninger for seg selv. Strålende! Lenge leve ytringsfriheten! Men hva med omkostningene for dem Monsen uttaler seg om? Fortjener en som så notorisk bærer stein til byrden for mange av landets lesbiske og homofile, en såpass pretisjetung pris?

Jeg har ikke noe problem med at folk er motstandere av ekteskapsloven. Det må de gjerne være. Det er juryens beslutning jeg har problemer med. Jeg skjønner ikke hvordan juryen kan belønne en som ha gjort kampen mot ekteskapsloven til noe som kan oppfattes som en ren hatkampanje mot homofile. Juryen må virkelig ha mistet av syne at det budskapet Monsen presenterer, har vel så stor skade for homofile, som det angivelig skulle hatt for en "selvoppofrende" Monsen i en såkalt "uredd meningsutveksling".

At juryen i Fritt Ord velger å sende et budskap til det norske samfunn som sier at det er å være "uredd" å uttrykke et såpass fordomfullt syn på homofili, er faktisk uforståelig. Det vitner om at de rett og slett ikke ser virkeligheten fra sitt akademiske elfenbenstårn. Og det er ingen hvem som helst som sitter i denne juryen. I førersetet i stiftelsen finner vi professor Francis Sejersted og høyesterettsdommer Georg Fr. Rieber-Mohn. Man skulle tro disse menneskene hadde god evne til refleksjon, men i denne saken fremstår det som om de har vært preget av det kjente psykologiske fenomenet "group think". Altså en situasjon der de som deltar i en beslutning søker å minimalisere intern konflikt og oppnå konsensus gjennom å unngå å gjøre nøye analyser, kritisk testing og evaluere de alternativene de har foran seg.

Hadde jurymedlemmene klart å være kritiske, hadde de muligens vektlagt noe mer at den gruppen Monsen brukte sin ytringsfrihet til å spre sine fordommer om, fortsatt blir utsatt for hatkriminalitet i Norge. At dette er en gruppe der psykiske plager og rus er overrepresentert, og hvor det fortsatt er langt igjen til full aksept. De hadde muligens reflektert rundt hvordan Monsens budskap ville bidra til at de som allerede hadde negative holdninger ovenfor homofile kunne rettferdiggjøre dette med å vise til at man til og med kan få pris for å ha de holdningene de selv har, og at det var ansett som modig å la disse holdningene omsettes til handlinger.

Juryen kunne nok også, hvis de ikke var preget av "group think" våget å tenke tanken at ikke alle som så at Monsen fikk sin pris, ville sett distinksjonen mellom å ytre seg verbalt og fysisk, og ikke heller sett forskjellen på å ytre seg generelt og spesifikt. Slike akademiske forskjeller betyr lite på Karl Johan når noen homofile blir slått ned for å holde kjæresten i hånden, når en hel skoleklasse jubler når klassens homo blir hengt opp ned ut av tredje etasje mens skolegården står å skriker "homo-homo". Det betyr lite for den homofile unge gutten som er deprimert, har selvmordstanker og får vite at man får pris for å spre fordomsfulle ytringer om mennsker med samme seksuelle identitet som ham selv.

Nina Kari Monsens ytringer vil kunne stimulere til hat og intoleranse i enkelt miljøer, og hun bruker sin ytringsfrihet på en måte som truer andre menneskers mulighet til å leve et liv som alle andre. I ytringsfrihetens navn må hun få si det hun vil, men å hedre henne for å si det blir helt absurd.

Kommentarer

Emneord: kommunikasjon

Developed by Aplia and ABC Data - Powered by eZ Publish - Om informasjonskapsler

Dette nettstedet bruker informasjonskapsler. Les mer om informasjonskapsler her. Ikke vis denne meldingen igjen.