Fra opptrapping til nedtrapping

Året 2009 er det første etter avslutningen av den tiårige Opptrappingsplanen for psykisk helse. Regjeringen og Stortinget hevdet at det fortsatt skulle være fokus på psykisk helse og at tjenestene ikke skulle bygges ned.

Tvert imot skulle det fortsatt være større vekst i psykisk enn i somatisk helse. Signalene var tydelige både i budsjett og i oppdragsdokumenter til helseforetak, og i form av styringssignaler til kommunene.

Mange var skeptiske. Organisasjonen Mental Helse Norge var blant dem som ønsket videre øremerking. Selv i opptrappingsperioden var det større vekst i somatikken enn i psykisk helse. De fleste sykehusene hadde som praksis å ta penger fra psykisk helse, og ”låne dem” for å dekke underskuddet innen somatikken. Pengene kom imidlertid aldri tilbake, så noe reelt lån var det ikke snakk om. Penger som var avsatt til å drive opptrapping av psykisk helse var dermed med på å øke bruken av penger i somatikken.

Først da Ansgar Gabrielsen ble helseminister, kom det tilstrekkelig klare føringer om at psykisk helse og rus skulle prioriteres høyere enn somatikken. Dette innebar at det skulle være en relativt høyere budsjettvekst på feltet psykisk helse. Resultatet var at veksten i psykisk helse de siste årene av Opptrappingsplanen faktisk var større enn veksten i somatikken. Men totalt sett, over hele opptrappingsperioden, var resultatet langt fra det politikerne hadde ønsket seg.

Nå ser vi en ny variant av lånepraksisen. Der man under opptrappingen lånte penger som ”var igjen” på slutten av året til å dekke underskudd, har man nå i Helse Sør Øst begynt å budsjettere med at midler som i utgangspunktet var avsatt til psykisk helse, isteden skal benyttes innen somatikken. Det som altså før var en ad hoc praksis har nå blitt planlagt budsjettstyring.

I første omgang er konsekvensen nedleggelse av tre akutteam og 18 sengeplasser ved DPS ved Ahus. Dette er et alvorlig signal fra Helse Sør Øst om at psykisk helse nå er lite prioritert, stikk i strid med politiske føringer, og at man fullstendig ser bort fra at akutteam er noe man skal bygge opp, ikke legge ned.

Direktøren for Divisjon psykisk helse ved Ahus, Trond Rangnes, sier de fortsatt driver forsvarlig, selv om man nå forringer noe av tilbudet. Men man må spørre seg om det er betryggende at det er nødvendig for en direktør å påpeke noe slikt. Forsvarlig drift skal jo være et minstekrav. Noe annet ville være brudd på loven. Det er skremmende hvis minimumskravet som grenser til lovbrudd, er det eneste målet direktøren har, etter uttallige oppdragsdokumenter om vekst og kvalitet.

Det er åpenbart at politikerne, med helseministeren i spissen bør ta en alvorsprat med helseforetakene å lære dem og lese. Hvis ikke er jeg redd for at direktørene velger minstestandard for psykisk helse – for å sikre seg optimal standard for somatikken – nok en gang.

Kommentarer

Veldig bra skrevet, takk for interessant innlegg.

Share |
Developed by Aplia and ABC Data - Powered by eZ Publish - Om informasjonskapsler

Dette nettstedet bruker informasjonskapsler. Les mer om informasjonskapsler her. Ikke vis denne meldingen igjen.