Et sykt hotell

Striden om sykehushotellet ved Rikshospitalet HF (hvori opptatt Radiumhospitalet) har engasjert oss alle de siste to ukene. Jeg er helt sikker på at det er viktig og riktig å bygge det, og at bygging på lang sikt er mer lønnsomt for helseforetaket enn å leie hotellsenger i et allerede presset marked i byen.

Likevel: Hele håndteringen og konklusjonen denne saken har fått, minner oss igjen på at vi har en styringsmodell for spesialisthelsetjenesten som åpenbart verken stortingspolitikere eller ministeren tror på, langt mindre befolkningen. Folk flest skjønner ikke helt strukturen, mens mektige politikere svikter egne vedtak. Det ser ikke pent ut.

Styrene i de ulike helseforetakene får hvert år bevilget en budsjettramme de skal holde seg innenfor. I tillegg får de et ”oppdragsdokument” som er helseministerens beskjed om hva som bør prioriteres og hvilke oppgaver foretakene er ment å løse. Etter overlevering er det i dag deretter opp til det enkelte styre å disponere pengene de har fått. Ministeren skal ikke gripe inn og detaljstyre og dette er et viktig prinsipp i dagens helsevesen.

Ministeren kan ikke, og skal heller ikke, ha oversikt over behovene i de enkelte regioner, i det enkelte helseforetak. Hun har ikke heller en kontinuerlig oversikt som gjør henne egnet til å velge mellom for eksempel et sykehushotell eller en ny strålemaskin i en gitt situasjon. Ministeren kan naturligvis ikke heller vite om det er kreftrammede, rusavhengige eller for tidlig fødte eller andre verdig trengende som skal og bør ha førsteprioritet.

Desentralisert styring i helsesektoren har derfor vært et viktig prinsipp også før helseforetakene sin tid. Dette innebærer en anerkjennelse av at de som er nærmest pasientene best vet hva som skal og bør prioriteres for å få mest ut at helsekronene.

Det er derfor synd når helseministeren nå griper inn i sykehotellsaken. Hun kunne, og burde, ha sagt at det å gå inn i dette ville være et fundamentalt brudd med hele styringssystemet for helsevesenet. Og hun burde ha sagt at det å gripe inn i saken ville medføre at hun også måtte gå inn og se på detaljer i andre helseforetaksplaner og -prioriteringer.

Når hun ikke sier nettopp det, signaliserer hun at hun lar helsepolitiske prioriteringer styres av medienes fokus. Og hun viser at hun ikke selv tar alvorlig den modellen man har valgt for forvaltning av sykehusene. Ministerens virkemiddel i saker som sykehushotellsaken er i dag begrenset til å bytte ut lederne dersom hun mener de ikke gjør de riktige prioriteringene. Men dette unnlater ministeren å gjøre. Og hun underminerer da isteden styret og deres ansvar.

Jeg er ikke sikker på at dagens styringsmodell, med konsernstyrer, og med finansiering og styringsprinsipper som likner mest på det man har i lavprisselskaper i fly eller matvarebransjen, er den beste for norsk helsevesen. Snarere har jeg i tidligere blogger tatt til orde for at man bør endre hele modellen. Jeg tror det norske folk forventer at det er de folkevalgte politikerne som skal ta ansvar for vår helse, og at dette ikke skal overlates til konsernstyrer som ikke står til ansvar for velgerne.

Likevel mener jeg det er helt nødvendig at myndighetene og ministeren er lojal mot den modell som faktisk er valgt. Jeg mener man må følge spillereglene når ”spillet er i gang”.

Helse Sør-Øst har tydelig sagt at et sykehushotell på toppen av Radiumhospitalets strålebygg i Oslo ikke sto på prioriteringslisten nå. Ledelsen mente det så sterkt at en populær og dyktig sykehusleder måtte få sparken - fordi han gikk inn for – og hadde igangssatt - en løsning tilsvarende den vi nå er i ferd med å få på plass. Det het også den gang at et slikt hotell ville være helt urealistisk å få på plass uten de midlene som altså nå kommer fra ministeren.

Vår helseminister burde ha akseptert prioriteringene til ledelsen i Helse Sør-Øst. Alternativt måtte hun ha sparket direktøren og styrelederen fordi de generelt hadde prioritert så dårlig i sitt foretak at det ikke lot seg gjøre å bygge et hotell som alle mente ville være lønnsomt.

Det hun nå har gjort er å redusere styret til nikkedukker, for selv å unngå politisk selvskudd.

Kommentarer

Share |
Developed by Aplia and ABC Data - Powered by eZ Publish - Om informasjonskapsler

Dette nettstedet bruker informasjonskapsler. Les mer om informasjonskapsler her. Ikke vis denne meldingen igjen.