En åpen dør

Det er en naturlig del av livet: Kjærlighetssorg, de vonde følelsene etter tapet av en venn eller nær slektning, kampen for å finne ut hvem vi egentlig er. Noen håndterer tilværelsens nedturer på egenhånd eller med hjelp fra sosiale nettverk. Andre trenger profesjonell bistand for at ikke normale livsutfordringer skal utvikle seg til depresjoner, spiseforstyrrelser, rusavhengighet eller selvmordstanker.

Som unge er vi ekstra sårbare. Vi har ikke handlingsrepertoaret som større livserfaring som regel vil gi oss. Vi kan komme i skade for å velge kortsiktige løsninger som vi ikke klarer å overskue konsekvensene av. Justeres ikke kursen tidsnok, kan det ende opp med destruktive livsløp som det krever tung intervensjon å få på rett kjøl. Tilbake som taper står først og fremst den unge selv, men også familie og venner og i siste instans samfunnet som helhet.

Hver femte ungdom opplever psykiske problemer. Mange ber aldri om hjelp, og for dem som gjør det, kan hjelpen være ”lysår” unna. Med stigende erkjennelse skjønner vi at vi må handle. Fra 1. september innføres ventetidsgarantien for unge med psykiske lidelser. Garantien gjelder barn og unge under 23 år . Ingen skal vente mer enn maks 65 virkedager på spesialistbehandling, og alle skal ha rett til en vurdering innen 10 virkedager.

Reformen er blitt møtt med skepsis både blant fagfolk og pasientorganisasjoner. Spesialistene er for få, og for en som trenger en profesjonell håndsrekning, vil en garanti være verdiløs om den ikke gjør annet enn å garantere adgang til et tomt rom.

Det trengs innsats på bred front for at garantien skal få innhold. Ikke minst trengs tiltak for å få flere psykologer til kommunene. Et godt førstelinjetilbud vil bidra til at mange vil få hjelp før sykdomsutviklingen kommer så langt at det blir behov for spesialistbehandling.

Noen kommuner får det allerede til. Ikke minst er Lørenskog og Bærum gode eksempler. Over tid har de utviklet et tilbud med lav terskel for personer med psykiske plager.” I prinsippet er det bare å banke på”, het det i et oppslag fra Lørenskog i Aftenposten torsdag 7. august. Samme dag slapp Bærum til i NRK Østlandssendingen med historien om hvordan kommunen hadde gått frem for å høvle ned terskelen for å få pykisk helsehjelp. Flere gode eksempler finnes andre steder i landet; kommuner som gir kjøtt på beinet til Norsk Psykologforenings "Hovedsatsingsområde for 2008-2010: Psykologisk lavterskeltilbud til befolkningen" .

Som president i Norsk Psykologforening er jeg stolt over hva dyktige fagfeller får til rundt omkring i landet. Noen lokale eksempler fremstår som fyrtårn det kan være klokt å orientere seg etter.

Før eller siden kan vi stå foran døren med et hjelpebehov noenhver av oss. Da er det en fordel at hjelpen settes inn tidlig og at terskelen inn ikke er for høy.

Kommentarer

Share |
Developed by Aplia and ABC Data - Powered by eZ Publish - Om informasjonskapsler

Dette nettstedet bruker informasjonskapsler. Les mer om informasjonskapsler her. Ikke vis denne meldingen igjen.