Vil du spille golf i 30 år?

Bilde av golfball. Foto: YAY Micro.

Jeg er snart 42 år nå. Da er det bare 20 år til jeg kan lene meg tilbake i en golfcart og cruise rundt i de 20-25 årene jeg statistisk sett vil ha igjen å leve. Da vil jeg være en del av den sagnomsuste eldrebølgen. Alt betalt av skattebetalernes penger og oljefondet. Strålende! Problemet er at jeg ikke spiller golf.

Og jeg liker ikke så alt for godt å ”lene meg tilbake” så veldig mye lenger enn en fredagskveld med gullrekka før jeg føler det får være måte på til slaraffenliv. Jeg vil ha meg frabedt å bli regnet for å være en del av eldrebølgen. Ikke fordi jeg er så redd for å bli gammel, men fordi det ikke er spesielt lystig å være en del av en noe som først og fremst gir assosiasjoner til et øde og livløst landskap. Jeg forestiller meg en langt mer livgivende alderdom enn som så.

Statsminister Jens Stoltenberg har lenge forsøkt å påpeke det gledelige i at stadig flere av oss kommer til å leve lenge. Ikke alle har vært like lydhøre. Kanskje fordi ørene allerede er fylt av beskrivelsene av hvor ille det står til med det meste, og om hvor mye alt vil koste når jeg blir 62 år. Infrastrukturen som limer Norge sammen, faller fra hverandre, helsesystemet vil kollapse om kapp med andre velferdsgoder. For å få hjulene til å gå rundt, må nærmest alle kommende ungdomskull sysselsettes i helsevesenet. Kostnadene for å få ting på stell vil være så høye at oljefondet vil være oppbrukt lenge før min andel de når min pensjonskonto. Man kan bli deprimert av mindre.

Det er imidlertid håp. Men det krever at vi ser bak overskriftene i tabloidavisene. Statistisk sentralbyrå har i sine prediksjoner om samfunnets kost/nytte lagt inn en forventning om at jeg som 60 åring vil være like produktiv som jeg er i dag. Det finnes også beregninger som viser at sykeligheten, alderstretthet og andre plager vil forskyves slik at de vil opptre 10-15 år senere enn det man kan forvente i dag. Dette er jo ikke så veldig overraskende. Vi vet jo at gjennomsnittsalderen øker mye for hvert årskull. Og det er altså ikke fordi man har blitt så ufattelig god på å holde folk i live på syke- og aldershjemmene. Det er rett og slett fordi vi er friskere mye lenger.

Det kan ut fra dette være grunn til å spørre seg om det er rimelig å se på folk som ”uproduktive” fra fylte 62, når de i fremtiden kan forventes å ha samme produksjonsevne som en av dagens 40-åringer, og kan forvente å leve til de er over 90?

Mitt poeng er ikke å frata sliterne retten til å velge seg bort fra slitet. Det vi imidlertid trenger er en omstillingsstrategi for alle i arbeidslivet i tråd med tanken om livslang læring. Et arbeidsliv der sliterne blir tilbud noe annet en ”an offer you cant´t refuse” og går av med trygd eller førtidspensjon.

Når vi kan forvente å bli så gamle at flere av oss vil bikke 100 før vi takker for vårt jordiske liv, kan vi selvsagt ikke forvente at det vi ble utdannet til da vi var 20, er det vi skal jobbe med hele livet. Dette gjelder uansett om vi er oljearbeidere i Nordsjøen eller forskere på Blindern. Med dette perspektivet på livet trenger man å planlegge for å skifte arbeidsfelt. Man trenger en strategi for å reorientere seg såpass tidlig at man kan være i gang med noe nytt lenge før man er utslitt, har gått tom eller føler seg utbrukt. Og det må bli en selvsagt del av våre arbeidskontrakter at det skal legges til rette for målrettede utdanningsprogrammer mens man står i jobb, som gjør det mulig å skifte jobb midt i livet til noe man kan drive med lenger enn den jobben man allerede har.

På denne måten tror jeg at vi kan få til et inkluderende arbeidsliv for alle, også lenge etter at vi har passert 62 år. Og vi slipper og spille golf til vi kjeder oss i hjel.

Kommentarer

Vil du spille golf i 30 år?

Det som bekymrer meg er at det offentlige har så mangelfull seniorpolitikk for psykologer. Det er jo her de fleste psykologer er ansatt, og det som møter meg er psykologer i 50-60 års alderen som er temmelig slitne etter over 30 års virke, uten muligheter til gode "retrett-stillinger", men heller krav om å gjøre det samme som før, kanskje bare mer. Dette er en utfordring som NPF burde gripe aktivt tak i, ikke bare arrangere "senior-treff."

Vil du spille golf i 30 år?

En viktig påpekning fra en spsialist i klinisk aldringspsykologi. Eldre (definert som personer fra 60 år og oppover) er en svært heterogen gruppe. Det gjelder selvsagt også eldre psykologer. Der finnes eldre psykologer som har mye energi og pågangsmot og som slettes ikke føles seg slitne etter et langt yrkesliv, og der finnes psykologer som føler seg slitne allerede som 40 åringer. Alder er en foklaring, men der finnes som kjent en rekke andre forklaringer på fenomener.

Emneord: eldre

Share |
Developed by Aplia and ABC Data - Powered by eZ Publish - Om informasjonskapsler

Dette nettstedet bruker informasjonskapsler. Les mer om informasjonskapsler her. Ikke vis denne meldingen igjen.