Valget 2011 er i gang

Kør foran stemmeurne. Foto:YAY Micro

Alle vet at det er kommunevalg til høsten. Det blir ganske sikkert en kamp. Ganske sikkert støy, sirkus og masse løfter. Men for alle som har ønsker å påvirke med mer enn stemmeseddelen på valgdagen for å oppnå samfunnsendringer, og å påvirke prioriteringer av hjertesaker i kommunen de bor i, er det snart for sent å komme på banen.

Min oppfordring er: Ikke vent til september! Det er nå kommunevalgprogrammene lages, det er nå partiene setter opp sine lister. Det er derfor nå du faktisk har størst innvirkning hvis du skriver et brev, ber om et møte med en politiker i nabolaget, eller engasjerer deg på andre måter for å få din stemme hørt.

Kampen om prioriteringene er hard. I årets valg har jeg en følelse av at mye kommer til å handle om eldre, sykehjem, verdighet og helse. Rett før valget vil antagelig Stortinget ha til behandling en ny lov om kommunale helse og omsorgstjenester. Kommunene gis flere oppgaver; forebygging, behandling, og oppfølging, samtidig som spesialisthelsetjenesten i større grad skal bli en ”støttetjeneste” ved behov. At dette blir et viktig tema i valgkampen er jeg ganske sikker på.

Faren er imidlertid at debatten kommer til å handle om sykehus og fysisk helse. Dette har flere årsaker. En av de viktigste er at spesialisthelsetjenestens ”støttefunksjon” er vanskelig å få grep om når det er sykehusene som tar 90 prosent av pengene vi bruker på helse i Norge. Å prioritere oppbyggingen av sterke kommunale helsetjenester er åpenbart ikke lett. Spesielt fordi man ikke er like villig til å øremerke helsekroner til kommunen, når man eventuelt omfordeler dem fra spesialisthelsetjenesten.

I alt snakket er det lett å glemme at det faktisk er depresjon som er Norges dyreste lidelse. At det er depresjon som påfører flest i Norge sykmelding og tidlig og langvarig uførhet. Og at personer med psykiske lidelser lever 16 år kortere enn snittet, fordi de får hyppigere hjerte og karsykdommer enn andre, bl.a på grunn av medisiner de får. Og det er like lett å glemme at depresjon behandles best tidlig, aller helst så raskt at man kan intervenere før sterke negative tankemønstre har fått feste seg. Og at det er i kommunen dette bør skje.

Hva er så årsaken til at dette budskapet drukner i støyen? Det er selvsagt flere, men en viktig årsak er nok at personer med psykiske lidelser sjelden kan mobilisere til store fakkeltog for å oppnå større prioritet. Er du deprimert, har angst eller andre psykiske lidelser er noe av egenskapen ved disse lidelsene at man nettopp ikke kaster seg i gang med å arrangere demonstrasjoner eller underskriftskampanjer. Det blir ikke like lett å ta ordet i store forsamlinger, møter på Stortinget eller i kommunestyresalen for å fremlegge sin sak, eller skriver leserinnlegg og blogger. Noen gjør det selvsagt. Men det krever svært mye av dem, og de er i et fåtall. I det fakkeltogdemokratiet vi til tider har i Norge, og når man må tenke langsiktig og strategisk på å engasjere seg i god tid før valget for å nå frem, stiller de som har psykiske lidelser ofte med et handicap.

Jeg håper derfor at flere enn meg vil bidra til å sette psykisk helse øverst på dagsorden ved dette valget. Det er kommunene som sitter med nøkkelen til å bidra til en bedre psykisk helse for hele befolkningen. Og det er der det virkelig må satses for at man skal oppnå reell forebygging og tidlig intervensjon. I dag er det en ekstrem skjevhet i tilbudet man har i kommunen mellom fysisk og psykisk helse. Der det er selvsagt at man har en lege for å gi bred og god behandling for fysiske plager, har man ikke den samme kompetansen på plass for å avhjelpe de psykiske plagene. Derfor eksploderer bruken av antidepressiva, og køene til spesialisthelsetjenesten er bare økende. Slik kan det ikke fortsette!

Et allmennpsykologtilbud i kommunen bør være like selvsagt som en fastlege. Og som Kommunenes sentralforbund selv sier på sine nettsider så vet vi nå også at ”kvalitet i pleie- og omsorgssektoren ikke ensidig avhenger av flest mulig årsverk, men av at de som gir tjenestene har en god og bred faglig kompetanse”

Utvilsomt er dette også riktig i helse!

Så derfor er min appell; kjenner noen som har psykiske lidelser, som sliter med psykiske plager, eller føler du det er på tide med et bedre psykisk helsetilbud i din kommune, bli med å sette agendaen – fortell politikerne i din kommune at de må satse på psykisk helse. Fortell dem at å satse på høy kompetanse lønner seg – og gjør det NÅ! På valgdagen i september kan det være for sent!

Godt valg!

Kommentarer

Valget 2011 er i gang

Dette er herved delt på face, twitter og erfaringskompetanse.no i morgen forhåpentligvis. Meget bra!!

Valget 2011 er i gang

Jeg har flyttet til Oppdal kommune i Sør Trøndelag, før 2 ½ år. Kommunen viste om min eksistens som psykolog fra første dagen jeg flyttet hit. Jeg har oppsøkt kommune lege og noen andre for å høre om behovet og tilbudet for befolkning mht psykolog tjeneste. Svare var vagt og følgt med lite inntresse. Jeg har ikke hørt noe, så søkte jeg i nabo kommune på stilling som psykolog og tok den ikke fordi vi var ikke enige om lønn. Jeg hører folk( også de med makt og innflytelse) sier at det er behov for psykiater, psykolog... og jeg hører at de ikke vet forskjell på de to profesjonene. I dag tok jeg kontakt med daglig leder for medisinskssenter for å høre om det var et ledig kontor til en psykolog spesialist fra høsten av. Han undret seg over det jeg har fortalte og han sa at han hørte rykter om en psykolog som har flyttet til kommunen. Han sa at fastleger ba om psykolog/ spesialist i kommunen flere ganger. Han vil ta opp saken videre Jeg har søkt avtale spesialist fra heles midt Norge og har tenkt å starter opp for meg selv fra høsten av. Men dersom kommune kommer med et tilbud, er jeg villig å forhandle med dem.
Jeg tenker at de ikke vet alltid hva en psykolog er og hva kan den bidra med i kommunen. Hvordan kan jeg påvirke i valg kampen slik at politikere skal forstå betydningen av en psykolog i kommunen og åpne penge sekken i form av lønn og videre utdanning, i tillegg til at de mene det de sier og lover.

Hva slags råd til meg?

Valget 2011 er i gang

Svar til Yael Swissa Barr:

Flott at du står på for at psykologer skal få plass i din kommune. Vi har laget en trykksak som du kan ta med til politikerne for at de skal forstå litt mer av hvordan psykologer kan jobbe i kommunen, og hvorfor det er viktig å ansette psykologer både for å gi et godt helsetilbud, og for å spare penger!

Den kan du laste ned her: http://www.psykologforeningen.no/...0helse%20i%20f%C3%B8rste%20rekke.pdfShare |
Developed by Aplia and ABC Data - Powered by eZ Publish - Om informasjonskapsler

Dette nettstedet bruker informasjonskapsler. Les mer om informasjonskapsler her. Ikke vis denne meldingen igjen.