Pedofili, homofili, kirken og vitenskapen

Kardinal Tarcisio Bertone. Foto Wulfstan

Kardinal Tarcisio Bertone. Foto: Wulfstan

Det er fascinerende hvordan vitenskap kan misbrukes til forsvar av dem man skulle tro hadde mest å vinne på å legge seg flate. Den katolske kirkes utenriksminister, kardinal Tarcisio Bertone, uttalte på en pressekonferanse 13. april at psykologer og psykiatere har funnet en sammenheng mellom pedofili og homofili. Noen referanse til funnet ga kardinalen ikke. Det er ikke overraskende.

Det forskningsbaserte diagnosesystemet DSM IV oppsummerer nemlig ganske godt hvordan pedofili arter seg. Og kardinalens virkelighetsbilde blir der grundig slått til bakken. Det slås i DSM IV at begge kjønn utsettes for overgrep. At jenter oftere enn gutter blir utsatt for det, og at jentene også er yngre enn guttene når overgrepene starter (jenter mellom 8-10 år i snitt). Hovedkriteriet for å få diagnosen er at man er seksuelt tiltrukket til barn.

Det skulle fremgå rimelig tydelig av denne korte opplistingen, at det ikke er noen link mellom homofili og pedofili slik Den katolske kirke søker å fremstille det.

Jeg anerkjenner at kirken kan ha mer kvalifiserte meninger om teologi enn andre. Dette gjør at jeg som psykolog ikke begir meg ut på å hevde psykologiske forklaringsmekanismer for tro, at jeg ikke avkrever vitenskapelige beviser for teologiske standpunkter og at jeg aksepterer at kirken kan mene ting på teologisk grunnlag som jeg er grunnleggende uenig i. Problemet oppstår imidlertid når Kirken begynner å bruke vitenskapen som redskap for å forsvare sin tro. Når de plukker litt her, og plukker litt der av kunnskapens tre for å få troverdighet i en stadig mer transparent medievirkelighet.

Det er ikke bare Den katolske kirke som gjør denne øvelsen. Også under debatten om ekteskapsloven hevdet den ene kristne organisasjonen etter den andre at det var ”mot naturen” at samkjønnede par giftet seg og fikk barn. De begynte å snakke om psykologiske mekanismer hos barnet, og hva som var barnets beste, som om de plutselig var eksperter på psykologi, utvikling hos barn og familiesystemer.

Man kan muligens tilgi kristne lekfolk og frimenigheter bestående av frivillige kristne entusiaster som etter et søk på Google kan finne dekning for nærmest ethvert syn de måtte ønske å forfekte. Men for å bli katolsk prest kreves lang akademisk utdanning, både i teologi og filosofi. Flere av pavens nærmeste har også andre akademiske utdannelser. Det er da å forvente at de viser samme ydmykhet for andres fagfelt og spisskompetanse, som det de avkrever å bli møtt med innen sitt felt.

Å slenge rundt seg med forklaringsmodeller for alt fra barns utvikling til årsaker til pedodile overgrep som om det var noe det var lett å forklare vitner nettopp om at dette er noe de ikke kan veldig mye om. Sokrates ble av Orakelet i Delphi utpekt til den viseste mannen i riket. Orakelet mente at alle akademikere som var opptatt av å gi svar på alt hele tiden var svake og lite vise. Sokrates stilte isteden spørsmål. Det er en praksis jeg råder også Den katolske kirke å følge dersom de skal velge en klok vei ut av sitt eget uføre, fremfor å spre forenklede, usanne og stigmatiserende forklaringer som er lett å avkle nettopp ved å stille spørsmål.

Kommentarer

Pedofili, homofili, kirken og vitenskapen

Jeg tror man skal være forsiktig med å påberope seg seriøsitet når man fordreier virkeligheten.
Jeg mener Langfeldt definerte pedofilitet var uforløst homofilitet.

Pedofili, homofili, kirken og vitenskapen

Jeg mener selvfølgelig : Langfeldt påstår at pedofili er uforløst homofili.

Share |
Developed by Aplia and ABC Data - Powered by eZ Publish - Om informasjonskapsler

Dette nettstedet bruker informasjonskapsler. Les mer om informasjonskapsler her. Ikke vis denne meldingen igjen.