Folkeaksjon for din psykiske helse

Sklit med ordet ´change´. Foto: YAY Micro

I disse dager sparkes en svært viktig aksjon i gang her i landet. Mental Helse Ungdom har tatt tak i det faktum at det allerede svært kort tid etter at Opptrappingsplanen for psykisk helse ble avsluttet ses betydelige kutt i tilbudet innen psykisk helsetilbud både i helseforetakene og i kommunene.

De har derfor startet en postkortaksjon der alle oppfordres til å sende inn ferdig trykte postkort til statsråden og til kommunene for å protestere mot kuttene. Kortene vektlegger spesielt tilbudet til barn og unge, noe det er all grunn til.

Vi vet i dag at psykiske lidelser debuterer tidlig, de blir stort sett ikke oppdaget og stort sett ikke behandlet på en måte som gir varig effekt. Depresjon utgjør i dag den mest kostbare lidelsen i det norske samfunnet sammenliknet med alle andre lidelser, nettopp fordi unge mennesker med denne lidelsen ikke får hjelp før den er så alvorlig at man må til spesialisthelsetjenesten og stå i kø før man kan få systematisk og god psykologisk behandling.

Når dette er status er det svært kritisk at det kuttes i tilbudet i. Det er også overraskende at kravet om å lovfeste psykiske helsetjenester i kommunene blir møtt med nær likegyldige skuldertrekk av helsebyråkrater, og det er underlig at de ikke ser at det er behov for bærekraftige finansieringssystemer for sikring av videreutbygginger av tilbudet.

Selvsagt er det flott at det har blitt bevilget 50 millioner til rekruttering av psykologer i kommunene de siste to årene. Men dette har gitt bare 40 nye stillinger innen det kommunale psykiske helsetilbudet. Det er spredt utover landet og utgjør dermed ikke noen storsatsing på lavterskeltilbud til befolkningen. 2 milliarder hadde hjulpet betraktelig. Det hadde gitt et tilbud til hele befolkningen, og det hadde senket terskelen for å få hjelp når man faktisk trengte det så mye at det i følge svenske beregninger kunne spart samfunnet for mange milliarder hvert år (investering på 4 mrd = besparelser på 11 mrd)

Vi får imidlertid stadig høre at man skal lage en ny kommunehelsetjenestelov der kommunene skal avkreves å gi et ”nødvendig tilbud til befolkningen”, uten at man da skal spesifisere hva de må ha. Men dette tviler jeg sterkt på vil være tilfredsstillende. Dette kravet har i realiteten alle kommuner på seg allerede. Og man skal ikke se langt for å se resultatet av slike vage formuleringer. Solide og svært vellykkede lavterskeltilbud bygges nå ned flere steder i landet. Og vi venter dessverre at dette vil fortsette så lenge ikke det lovfestes at psykiske helsetjenester og psykologer må være en del av kommunehelsetjenesten. Og så lenge man ikke sikrer dette økonomisk ved at staten tar en stor del av ansvaret for at dette er på plass på samme måten som de har gjort med legetjenestene i kommunene.

Mer av det samme som til nå ikke har virket er som oftest det som er svaret når man etterspør denne typen nye grep. Dette til tross for at evalueringen av Opptrappingsplanen og Folkehelseinstituttets rapport om den psykiske helsen i Norge konkluderte med at det som finnes av kompetanse i førstelinjen i dag langt fra er nok til å gi befolkningen det tilbudet de trenger.

Uansett er det mest kritiske nå at man går feil vei. At de tilbudene som allerede er på plass blir kuttet, og at dette rammer barn, unge, familier og voksne over hele landet. Dette er stikk i strid med intensjonen i Samhandlingsreformen som behandles i Stortinget denne våren, og derfor er Mental helse Ungdoms postkortaksjon et svært viktig bidrag for å gi politikerne klar beskjed.

Kutt i det psykiske helsetilbudet er uakseptabelt. Det vi trenger er sterk satsing på forebygging, tidlig intervensjon og lav terskel. Dette er helt nødvendig for å gi barn og unge nødvendig psykisk helsehjelp, men er et faktum svært få steder i landet. Psykologen Svein Øverland som har jobbet lenge på et lavterskeltilbud på Helsestasjon for ungdom i Skien påpeker at dagens system med henvisning fra fastlege og ventetid på BUP er like meningsløst for ungdom med psykiske helseplager, ”som å legge en hjerteavdeling i 12. etg uten heis.” Tankevekkende – ikke sant?

Jeg støtter helhjertet opp om Mental Helse Ungdoms postkortkampanje , og håper ordførere, helsesjefer, rådmenn, stortingspolitikere og statsråden flommes over av postkort de neste ukene!

Kommentarer

Emneord: brukere , førstelinjen

Share |
Developed by Aplia and ABC Data - Powered by eZ Publish - Om informasjonskapsler

Dette nettstedet bruker informasjonskapsler. Les mer om informasjonskapsler her. Ikke vis denne meldingen igjen.