Spesialisthelse

Ulike pasienter, forskjellige behov

Gutt med labyrint på tavle

Jo alvorligere lidelse, jo større vil behovet være for variert hjelp. Noen trenger hjelp fra flere tjenester samtidig.

Sykehusenes samfunnsoppdrag handler om mer enn å behandle sykdom. Noen trenger hjelp til å leve så godt som mulig med plagene de har. Noen trenger hjelp fra flere tjenester samtidig. Jo alvorligere lidelse, jo større vil behovet være for variert hjelp. Pasienter og pårørende vil som regel vite hvor skoen trykker.

Vi har etterhvert god kunnskap om hvilke arbeidsformer og metoder som gir gode resultater. Vi vet blant annet at antall døgnopphold med tvang kan halveres med den oppsøkende behandlingsformen ACT (Assertive community treatment.)

Vi vet også at for mye standardisering kan føre til at pasienten enten får for lite eller for mye hjelp. I begge tilfeller risikerer vi at pasienten ikke får hjelpen han/hun trenger, og samfunnet sløser bort verdifulle ressurser.

Pasientens behov

God fagutøvelse handler om å velge verktøy etter hvilken oppgave du skal løse sammen med pasienten.

God fagutøvelse forutsetter rom for at behandlingen kan tilpasses behovene til den enkelte pasient.

Først da blir vi gode hjelpere og kan etterleve prinsippene som ligger til grunn for målet om «pasientenes helsetjeneste».

«Pasientenes helsetjeneste» forutsetter en stor grad av fleksibilitet og behandlingsmangfold i spesialisthelsetjenesten.

 

Derfor anbefaler Norsk psykologforening en ordning med forpliktende behandlingsforløp.

Forpliktende behandlingsforløp skal sikre et behandlingsmangfold som er fleksibelt nok til at pasienten får tilpasset hjelp.

Forpliktende behandlingsforløp innebærer at pasienten:

  • Får møte en spesialist
  • Får en god behovsutredning
  • Får møte en behandler med tilgang til et bredt spekter av forskningsbaserte behandlingsmetoder der det er pasientens behov som er avgjørende for metodevalget, ikke diagnosen
  • Får en grundig underveisevaluering, blant annet baserte på systematiske tilbakemeldinger fra pasienten, som gjør at man ved behov kan justere kursen eller få annen hjelp
Share |
Developed by Aplia and ABC Data - Powered by eZ Publish - Om informasjonskapsler

Dette nettstedet bruker informasjonskapsler. Les mer om informasjonskapsler her. Ikke vis denne meldingen igjen.